Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 2 Verbondswetten

Vele eeuwen geleden kreeg een man een verzoek om 600.000 mannen in de leeftijd tussen twintig en zestig jaar oud, met vrouwen en kinderen en de “grote mengeling van Egyptische intellectuelen” bijeen te brengen bij de Cheréw (Sinai), zodat zij Woorden konden aanhoren van de Allerhoogste Schepper die hen opriep om die Woorden die zij zelf zouden moeten leren, om zolang ze op aarde leven ontzag voor Die Onzichtbare te hebben en Die Woorden ook aan hun kinderen te leren.

“Deu 4: 1-2: 1 En nu zal Yisroel (Yisra’ěl = Israël) de chukkim {wetten of voorschriften} en de mishpatim {rechtsvoorschriften of rechterlijke uitspraken} horen, die ik u zal leren om te doen {hen zal onderrichten}, dat gij kunt leven en er toe komen het land in te gaan en ha’aretz te bezitten, dat Hashem Elohei Avoteichem, de God van uw vaderen, u gegeven heeft.2 doe geen toevoegingen aan hetgeen Ik jullie beveel, en doe er niets van af, om de geboden van יהוה, uw Elohim, {Jehovah uw (eeuwige) God}, te houden, die Ik u heden beveel. {een mantel zijnde van de geboden van Hashem Eloheichem} {Deu 12:32, Prov 30:6; Rev 22:18-19} {WBvG Debarim 4:1-2}

De Eeuwige sprak tot die mannen en vrouwen van midden uit een vuur, zodat zij een klank van woorden konden horen. Zij konden echter geen gestalte waarnemen daar Die Eeuwige God verklaarde dat geen mens Hem kon zien en overleven. Ook al hadden zij Die God niet gezien of waargenomen, alleen maar een stem, konden zij degelijk Zijn verbondswetten horen die Hij medeelde en hen opdroeg om deze na te komen:

“De Tien Uitspraken, die Hij op twee stenen platen schreef.” (Ibid 5-13).

Sprekende verkreeg het Volk dat God had laten samenroepen dé Openbaring van God. Zij kregen niet alleen het is niet alleen een basis voor het sociale, politieke en godsdienstige leven, maar verkregen iets dat in zichzelf iets van de allerhoogste waarde is, het Woord van God opgetekend in de Thora.

Met de Woorden die de Elohim bracht ontving de mens de Thora of de Wet die de mensen dwingt om zich op een bepaalde wijze te gedragen. Want de Thora is in ruimere zin een plan van menselijke actie en relatie, een leidraad voor de juiste manier van gedrag, denken, dromen en verlangen. Van in het begin der tijden heeft de Elohim Hashem Jehovah een Plan of Ontwerp voor de wereld. In de Gan Eden gaf de Schepper Zijn eerste schepselen Zijn eerste rechtsvordering en opdracht. Uiteindelijk heeft God voor de makkelijkheid van de mensen alles samengevat in “Tien Woorden” of beter gezegd “Tien Uitspraken” (10 Geboden). De Thora brengt namelijk duidelijkheid voor de mens hoe zich te gedragen. Het geeft aan hoe de mens zich een juiste levensstijl moet aanmeten.

De Thora brengt de leidraad voor de mens zodat deze zich op een goede manier kan verhouden tot zijn Schepper zowel als tot de andere schepselen. De Thora is de gids hoe de mens tot zijn innerlijke moet verhouden en hoe hij zich uiterlijk moet gedragen. En dat is misschien waarom het woord ‘Thora’ van dezelfde stam komt als het woord hora’a (richtlijn, onderwijzing of instructie), omdat het een richtlijn is naar het pad van God.

De eerste A·dham (aardse mens) of 1ste Adam met zijn chavah verkozen om de verzoeken van God naast zich neer te leggen. Hiertoe verbrak God de toelating om in dat aardse paradijs te blijven en kregen zij over hen een vloek der dood. Al de afstammelingen van die eerste mensen moesten nu de gevolgen dragen van die rebellie tegen hun Maker.

De Hoofden trokken door geheel het volk Israël om te onderwijzen tot iedereen exact en vloeiend de mitswa kende. Van oudsher werden de mitzvot overgeleverd van de ene tot de andere generatie. Opgetekend in de rollen, voorgedragen in de synagogen of gebedshuizen kregen de Joden die geboden van jongs af aan ingelepeld. Ouderlingen, geestelijke hoger geplaatsten instrueerden de leden van de stammen van Juda en gaven hen eveneens verdere uitleg waar nodig. De Mitswa werd dus geëngageerd tot het schriftelijke, terwijl zijn mondelinge Traditie werd geëngageerd aan geheugen.

Een Midrash (of Midrasj) uit de mondelinge leer, uit de Talmoed geeft aan dat ook niet-Joden of gewoonweg de Noachieden of Noachieten genaamd, die zich houden aan de zeven regels, de titel ‘de Vromen onder de volkeren’ verdienen. Hierdoor zouden ze ook een aandeel aan de toekomende wereld kunnen hebben en het eeuwige leven kunnen verwerven. Daar is wel een voorwaarde aan verbonden, namelijk dat zij de zeven regels zullen uitvoeren omdat Hij, de Schepper van Hemel en aarde, het hun opgelegd heeft. God gaf te kennen dat zoveel er sterren zijn, zo velen zouden er tot het nageslacht behoren dat onder de belofte valt. Er is Goddelijke toorn geweest over Gods Volk en over de andere volkeren. Iedereen kreeg en krijgt nog steeds de kans om Gods Stem te horen en hierop te reageren. Zij die er in de positieve zin op reageren kunnen er op aan dat God hen zal antwoorden en naderbij zal komen. Als mensen dan bereidwillig zijn om onder de hoede van God te komen zal Hij hen ook opnemen in zijn ‘huishoud’ kring.

De rebbe Jeshua, die in Naam van de Elohim sprak, sprak ook niet-Joden aan en vertelde hen dat zij ook kansen krijgen om zich in het reine te stellen met de Elohim. Voor Jeshua was het duidelijk dat zijn hemelse Vader de Vader van allen wil zijn en dat Hij niet liever heeft dat iedereen tot Hem komt. De oude geschriften geven aan dat Jeshua die beloofde gezondene van God is die zich als 2° Adam voor de mens wenste op te offeren en de weg naar God kon vrij maken.

Joden op de brandstapel in Duitsland tijdens de Zwarte Dood in 1348

Voor vele Joden is het moeilijk te vatten dat die leermeester, die veel besproken en lang verwachte masjiach משיח zou zijn. Noch minder hielp het toen, vanaf de vierde eeuw, velen in het christendom die man van vlees en bloed als God gingen aanschouwen. Nog erger werd het later toen christenen zich tegen Joden gingen verzetten. De vele vervolgingen van joden uit naam van het christendom hebben bovendien vaak voor een aversie jegens het christendom geleid. Dat maakte ook dat die Joden die uiteindelijk kwamen in te zien dat rebbe Jeshua wel degelijk de Messias is er voor terugdeinsden om zich christen te noemen om niet aanzien te worden als een gelijke van de afgoden dienaars in dat christendom (de aanbidders van een drie-eenheid en van heiligen).

+

Voorgaande

Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 1 Begin jaren

++

Aansluitend

 1. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 2. Ongelezen bestseller
 3. De Bijbel als Gids
 4. Bible a guide – Bijbel als gids
 5. Kleurblindheid en verkeerscode
 6. Kroniekschrijvers en profeten #2 De Wet
 7. Oude en al of niet aangepaste Wetten
 8. Wat betreft de 10 geboden voor zelfliefde
 9. Fragiliteit en actie #11 Horen
 10. Fragiliteit en actie #16 Nieuwe Wetsvoorziening
 11. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 12. Lam van God #1 Sprekers voor God
 13. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen
 14. Voorzieningen voor de keuzes van de mens
 15. Keuze van levende zielen tot de dood
 16. Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 2 Daad van ongehoorzaamheid eerste mens
 17. Bron(nen) van kwaad
 18. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens
 19. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid
 20. Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam
 21. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 22. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 23. De Messiaanse beweging onder de loep

+++

Verder ter interesse

 1. Doelmatig instrumentarium
 2. Onderwijs naar Gods wil
 3. Weekendmeditatie
 4. Twee dagen op stap met een mesjieach in Judea en Samaria
 5. Lezing en beschouwing n.a.v. WakeUp door Bob van Dijk, september 2015
 6. De arme voor vol aanzien
 7. Een ongemakkelijk Schriftgedeelte
 8. Triomf in Pniël?
 9. Perspectief na de zondeval
 10. God ziet naar ons om

+++

Advertentie

6 gedachten over “Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 2 Verbondswetten

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.