Het juiste perron vinden

Als wij het juiste station gevonden hebben moeten wij ons daar ook naar het juiste platform begeven. Hiertoe kunnen wij naar de borden met tijdstabellen kijken en luisteren naar de stationsomroeper.

God heeft ook omroepers voorzien, welke ons de juiste weg kunnen tonen. doorheen de geschiedenis kregen zij heel wat te vertellen. Omdat allemaal te kunnen onthouden is misschien niet zo makkelijk. Daarom is het ook voorzien dat die woorden allemaal opgetekend werden en dat die boeken van al die schrijvers samen gebundeld werden in een Boek der boeken.

Wij moeten beseffen dat die opgetekende woorden niet van die schrijvers persoonlijk waren maar dat zij notitie namen van wat hen gedicteerd werd. Hun woorden zijn namelijk door God geïnspireerd.

1 Thessalonians 2:13 (SV)
13 Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.

In die Oude Boeken die apart geplaatst zijn geworden wegens hun bijzonderheid kunnen wij uitlatingen horen die over een toekomst gingen. Daarbij kunnen wij ook zien dat die profetieën uit kwamen. Vreemd genoeg konden die aankondigers van een later gebeuren zelfs namen of dingen vernoemen die in hun tijd nog niet gekend waren. Dat getuigt dan ook van de Hand achter die schrijfsels, want nooit werd profetie door de wil van een mens voortgebracht.

2 Peter 1:20-21 (SV)
20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; 21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.

Gedreven door de Ruach Elohim konden de door de Adonai geselecteerde mensen de Boodschap van God over brengen. Door naar die vele woorden te luisteren kunnen wij nu in de vele stations het juiste perron kiezen zodat wij op het juiste spoor komen om langs de smalle weg door de nauwe poort het Malchut Hashem of Koninkrijk van God te gaan binnen rijden.

Wij hebben keuze te over, van hele oude geschriften, nog geschreven voor het begin van onze tijdrekening, tot boeken die in de eerste eeuw van onze tijdrekening zijn geschreven.
Zij werden samengebundeld in een Bibliotheek van Boeken, welke onderverdeeld werd in vier grote eenheden. Als eerste hoofddeel krijgen wij een werk dat eigenlijk als spilboek mag dienen, want al de volgende boeken draaien rond de gegevens uit dat eerste boek dat algemeen “De Wet” wordt genoemd. Deze Thora (Torah) of Lering brengt de Leer van de Elohim Hashem Jehovah. Daarin krijgen wij te horen hoe en waarom de Elohim de wereld heeft geschapen en wat Zijn plan met die schepping is. Alsook vinden wij er in terug wat de verlangens van God zijn. Hij laat daar ons weten hoe wij tegenover Hem moeten staan en hoe wij met Hem de beste relatie kunnen opbouwen.

In het tweede grote deel hebben wij grote en kleine werken die over toekomstige gebeurtenissen spreken, die waarheid zijn geworden of nog steeds vervult moeten worden. Het zijn profetieën van mensen welke door God de mogelijkheid kregen om visioenen over de toekomst te hebben. Zo is er ook het laatste boek van die gehele boekenverzameling, de Hazon welke een openbaring aan Johannes ons een kijk geeft in Latere Dagen.

Tussen dat laatste en het eerste boek krijgen wij verhalen, gedichten en liederen welke ons het verloop van de mens zijn geschiedenis laat zien.

De Thora, Nevi’im en Kethuvim Aleph vormen een sluitstuk voor een Oud Verbond, meermaals verwijzend nar een oplossing voor itzavon of al het lijden dat wij dagelijks te zien krijgen. Zo hebben eeuwen mensen uitgekeken naar een Messias, die dan uiteindelijk ter wereld is gekomen en de mensen heeft toegesproken met Woorden die God hem opdroeg over te brengen. Die man uit Nazareth zijn rondtrekkingen en handelingen zijn dan opgetekend geworden door zijn getrouwe leerlingen. Deze gebeurtenissen zijn gebundeld in de Besorah (gospels – ook evangeliën genoemd).

Allerlei boeken worden in de wereld aan het publiek voor gesteld. Er is zelfs zo veel op de markt te lezen dat wij het allemaal niet kunnen lezen in ons kort bestaan hier op aarde. Maar met het boek der boeken wordt er ons een bestseller gegeven die wij zeker niet mogen missen te lezen. Het is een boek vol chochmot (wijsheid) – afkomstig van Jehovah God – dat ons de eenvoudigste manier toont om gelukkig te zijn. Maar het is wel een boek dat verwachtingen stelt aan haar lezers. Het zijn woorden waar de Auteur verwacht dat er naar geluisterd zal worden zodat ook wijsheid kan verworven worden.

Wijsheid 6:11 Kat.B
“Zet dus je hart op Mijn woorden, wees er begerig naar en je zult onderwezen worden.”

Indien wij er echt naar verlangen om goed te leven in goedheid naar anderen, is die Bestseller aller tijden het ideale werk om ons te laten voeden met haar overvloed aan woorden, met haar verhalen, verslagen, gedichten en liederen.

Na de Christus zijn dood brachten zijn talmidim als getrouwe leerlingen zijn woorden over de grenzen heen en hielpen met brieven meerdere gemeenschappen opbouwen. Samen vormen die gospels en epistels met Johannes zijn Openbaring, de Kethuvim Bet of Messiaanse Geschriften.

Dankzij de drukkunst en vele godlievende mensen zijn al die woorden nu makkelijk bereikbaar in vele talen.

Nu komt het er nog op aan dat de mensen die woorden dankzij nodige omroepers of verkondigers ook te horen krijgen, zodat zij zich naar het juiste perron in het juiste station kunnen begeven.

Dit kleine plekje in een klein landje wil zo een eenvoudig stationnetje zijn dat hopelijk duidelijke omroepers naar voor kan laten komen, zodat het door meerdere mensen kan begrepen worden.

Wij wensen iedereen die hier langs komt dan ook een zeer aangename en vruchtbare reis.

+

Voorgaande

De Weg naar het juiste station vinden

Lees ook: De Bijbel

++

Aanverwant

 1. Boek der boeken de Bijbel
 2. Bestseller aller tijden
 3. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 4. Uitdagende vordering
 5. Uitdagende vordering 1 Wiens Woord
 6. Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag
 7. Geïnspireerd Woord
 8. Kroniekschrijvers en profeten #1 Boeken van het Oude Testament
 9. Kroniekschrijvers en profeten #4b Vroege of Grote Profeten
 10. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem
 11. Woord zonder boeien vol van kracht
 12. Bijbel, helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest ter onderricht
 13. Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)
 14. De Bijbel als instructieboek #2 Effectief Bijbellezen
 15. Want het is geen leeg woord
 16. Voorzieningen voor de keuzes van de mens
 17. Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 18. Leren kennen van Hem die het hart kent
 19. Gods vergeten Woord 19 Geopenbaarde Woord 4 Het ware licht
 20. Het belang van het lezen van de Schrift
 21. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #3 De Gelijkenis
 22. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #4 Verpersoonlijking
 23. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #5 Voorafschaduwing
 24. Secularisatie, materialisme, atheïsme en Evangelie van het Leven
 25. Overtuiging voor de dingen die God beloofde
 26. De Leidsman van geloof
 27. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 28. Missionaire hermeneutiek 4/5
 29. Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal
 30. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 31. Ademen om les te geven
 32. Plan van de goddelijke maker
 33. Plan van God en wereldvrede
 34. Plan van Genade
 35. Reddingsplan
 36. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 37. Koninkrijk van God

+++

Gerelateerd

 1. Boodschap van God?
 2. Lekenoverwegingen – verstandige waakzaamheid
 3. Schriftbetrokkenheid
 4. Zet dus je hart op Mijn woorden
 5. De smalle weg naar God toe
 6. ‘De Bijbel? Ik sla de meeste verhalen maar over’
 7. Recensie: de Bijbel voor ongelovigen
 8. De Kabbala als leidraad voor spirituele zelfontplooiing
 9. Het evangelie van Gods Koninkrijk
 10. Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord
 11. Christene en die wet
 12. Waarom gebruikt God de naam Almachtige God in het Tijdperk van het Koninkrijk?
 13. Hoe te dienen in harmonie met Gods wil
 14. Allen die God niet kennen, zijn degenen die zich tegen God verzetten
 15. Hoe te dienen in harmonie met Gods wil
 16. Wat weet jij over het geloof ?
 17. Hoe je de God op aarde kunt leren kennen
Advertentie

13 gedachten over “Het juiste perron vinden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.