Juiste Medereizigers vinden

Eens wij het station en juiste perron hebben gevonden moeten wij nog in de juiste trein stappen. Wij kunnen alleen op reis vertrekken of met anderen mee gaan, maar als wij alleen vertrekken kunnen wij ook meerdere mensen op onze reis tegen komen, waarmee wij al dan niet contact willen mee hebben en het soms de moeite waard vinden om een eindje met hen mee te lopen.

Tijdens ons leven komen wij heel wat mensen tegen; normale maar ook vreemde figuren. Wij hebben  niet steeds de keus wie wij onderweg tegen komen of waar wij mee geconfronteerd worden.

De Goddelijke Schepper heeft voor de mensheid de allerbeste reisgids voorzien. Het is een verzameling van boeken met zeer veel variatie: korte en lange verhalen, thrillers, liefdesgeschiedenissen, gedichten, liederen. Het brengt ook veel reisverhalen van mensen die heel wat hindernissen tegen kwamen. Door over die mensen te lezen, kunnen wij heel wat leren. Verder kan er heel wat wijsheid in dat boek der boeken gevonden worden.

Uiteindelijk zou die boekenverzameling, de bijbel, onze reisgids voor het leven moeten zijn. Het moet ons dagelijks manna zijn waardoor wij een sterk geloofsleven mee kunnen opbouwen. In die Bestseller aller tijden zit de gehele halacha. Daarin zit geheel het nodige voor een goede geloofsleer in vervat, waardoor wij weerbaar zullen zijn in deze wereld vol verleidingen en gevaren.

Als men die boeken goed doorneemt zal men er van verzekerd geraken dat de Allerbeste Gids voor het Leven onze Goddelijke Maker is Die slechts Die Ene Enige Waarachtige God is en ver boven alle andere goden of grootheden der aarde staat. hij is een standvastig Iemand, Die niet zomaar van temperament veranderd of de ene keer dit zegt en de volgende keer dat zegt. Hij is iemand op wiens tong geen leugen ligt. Steeds zegt Hij Dé Waarheid. Men kan er dus op aan dat wat Hij zegt zo zal zijn.

Het lastige in de wereld is echter dat vele mensen Zijn Woorden verdraaid hebben. Zo hebben velen van de uitdrukking “zoon van God” “god de zoon” gemaakt. Wij moeten echter weten dat de Richtingen die de Allerhoogste aan geeft steeds de juiste zijn en dat aan Zijn Woord groter belang moet gehecht worden dan aan de woorden of doctrines van mensen.

Sporen die je door de mist van deze wereld moeten leiden.

Die Grote Godheid Die slechts één is, heeft ook een kaartjesknipper of conducteur voorzien voor het leven. Die Nazareense leermeester heeft de Woorden van Die Ene Ware God ook verder toegelicht, zodat er geen misvattingen kunnen zijn. Maar dan moet men wel naar de juiste omroepers luisteren. Of men moet de oren goed spitsen om de waarheid te achterhalen, mits velen doorheen het geroep van Die Heer, doorheen schreeuwen. Dat maakt het niet altijd gemakkelijk. Maar als men goed luistert is de Stem van de Allerhoogste, ook al kan zij soms stil zijn, zeer duidelijk en openlijk. Hij is een God van orde en een God van helderheid. Hij is niet geïnteresseerd in onduidelijkheden en wil u ook weg krijgen uit de vochtige mistige valleien. Zijn conducteur, ook als Messias gekend, is diegene die de juiste weg toont om tot God te geraken. Jeshua is De Weg tot God welke wij moeten gaan behandelen. Toen Jeshua (of Jesjoea) door omstaanders werd gevraagd naar het grootste gebod, gaf deze Joodse leermeester aan dat God Één is. Hij wist dat zijn toehoorders geloofden dat dit betekende dat alleen Jehovah de hemelse Vader God was, en hij voegde er geen nieuwe verklaring aan toe…

Mark 12:28-34 (SV)
28 En een der Schriftgeleerden horende, dat zij te zamen in woorden waren, en wetende, dat Hij hun wel geantwoord had, kwam tot Hem, en vraagde Hem: Welk is het eerste gebod van alle? 29 En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heere. 30 En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. 31 En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze.
32 En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Meester, Gij hebt wel in der waarheid gezegd, dat er een enig God is, en er is geen ander dan Hij; 33 En Hem lief te hebben uit geheel het hart, en uit geheel het verstand, en uit geheel de ziel, en uit geheel de kracht; en den naaste lief te hebben als zichzelven, is meer dan al de brandofferen en de slachtofferen. 34 En Jezus ziende, dat hij verstandelijk geantwoord had, zeide tot hem: Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods. En niemand durfde Hem meer vragen.

In ons leven komt het er nu op aan om Die Ene Ware God goed te leren kennen. Hij verwacht van ons dat wij tot Hem zullen komen en dat wij onze reisweg door het leven goed zullen weten af te leggen. Zijn hoop is er op gesteld dat wij vele kronkelpaden zullen vermijden om zo de rechte en kortste weg naar de nauwe poort te vinden.

Als Bron van wijsheid is de Goddelijke Schepper steeds bereid om ons onderweg bij te staan. Steeds wil Hij een licht op ons pad zijn; een licht in de duisternis.

Het is Zijn zoon die Hij geautoriseerd heeft om in Zijn Naam te spreken en te handelen. Het is Zijn zoon Jeshua (Jezus Christus) die als enige mens er in geslaagd is om ook werkelijk altijd de Wil van God te doen. Nooit is deze Nazarener rebbe voor de verleiding gevallen. Ook al was voor hem de reis ook zwaar, steeds bleef hij er naar verlangen om Gods Wil te doen. Op wonderbaarlijke wijze is hij er trouwens in geslaagd. Ook al was het verzochte zeer zwaar, namelijk zich als zoenoffer aan te bieden voor al die mensen die op deze wereldbol hun levenspad moeten of moesten vinden.

Hij is een zeer goede reisgenoot, waarmee wij zeker niet verkeerd mee kunnen gaan. Het geloof in hem is onze waarborg tot beter leven.

Als men weg wil gaan van een plaats moet er een doel zijn. De Schepper legt een doel klaar voor de mens, waar deze zich goed zal kunnen voelen en waar eeuwige vrede zal heersen. Maar men moet er willen naar toe gaan.

Uit de bedorven gezindheid, de manier van denken en voelen, en het egoïsme van de mens slagen er velen niet in om aangename en goede medereizigers te vinden om dan samen op het juiste pad terecht te komen. Eigenzinnig willen velen de wegwijzers negeren of denken zij een betere weg voor het leven te kennen. De God boven alle goden laat hen begaan. Hij is geen en wil geen dictator spelen. Hij laat de mensen de vrijheid om Hem te volgen of om hun eigen weg te gaan. Hij heeft elk individu de eigen keuze gegeven om zelf te beslissen welke weg op te gaan.

Aan u ook de keuze om al of niet de Beste Reisgidsen, Jehovah en Zijn zoon Jeshua, te volgen.

 

+

Voorgaande

De Weg naar het juiste station vinden

Het juiste perron vinden

Onwetendheid, wettigheid en zondigheid

++

Aansluitend

 1. Reis aan te vatten met een stap
 2. Ga naar buiten. Laat de wereld binnen.
 3. Voor het maken van een grote reis
 4. Bible a guide – Bijbel als gids
 5. Wonder van voorzienigheid
 6. Boek in onze handen
 7. Boek der boeken de Bijbel
 8. Bestseller aller tijden
 9. Betrouwbare Woord
 10. Enige bron van kennis en openbaring van God
 11. Jehovah Voornaamste Hooggeplaatste
 12. Bijbel baken en zuiverend water
 13. Bijbel verzameld Woord van God
 14. Bijbelboodschap voor ons
 15. Rond God de Allerhoogste
 16. Eigenheden aan God toegeschreven
 17. Kijk op een afgezant van een Hogere Macht
 18. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 19. Zoon van God – de weg naar God
 20. Jezus de Weg naar God
 21. Het Zoenoffer
 22. God versus goden
 23. Geloof in slechts één God
 24. Geloof in Jezus Christus
 25. God Helper en Bevrijder
 26. Geestelijke energie noodzakelijk voor de mens
 27. Godsdienstbeleving
 28. Messiaans, Joods of Christen

+++

Gerelateerd

 1. Manna en ambrozijn
 2. Hoe God weer belangrijk wordt in je leven
 3. Bijbelstudieborrel
 4. Hoe om jou Skild van Geloof te versorg
 5. God Zelf, de unieke IX God is de bron van leven voor alle dingen (III)
 6. Geloof geeft rust
 7. Alleen zij die het werk van God nu kennen, kunnen God dienen
 8. Gods beloften in de Bijbel : deel 3
 9. Wat weet jij over het geloof ?
 10. Het zuchten van de Almachtige
 11. Verbondenheid
Advertentie

10 gedachten over “Juiste Medereizigers vinden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.