Zonde om de Bijbel niet naar haar woord te houden

Heeft men er al eens aan gedacht dat het eerder zonde zou kunnen zijn om de Bijbel niet naar haar woord te houden?

In het christendom ziet men heel wat verschillende bewegingen. Hierbij kan opvallen hoe verschillend sommige opvattingen kunnen zijn over bepaalde Bijbelteksten. Mits er zo veel verschillende mensen met verschillende denkwijzen zijn moet het geen wonder zijn dat er zich ook zeer verschillende meningen kunnen voordoen over bepaalde onderwerpen.

Omtrent de Kitvei Hakodesh of de Bijbel echter zou men kunnen zeggen dat er een Hogere Macht Zijn Geïnspireerde Woord heeft gegeven dat Volmaakt is en waar er geen yod aan moet gewijzigd worden. De Maker van alles waarschuwt de mens zelfs dat hij zeer hard moet opletten niets van Zijn Woord weg te nemen of er niets aan toe te voegen. Toch kunnen wij, vooral in Amerikaanse kerken, predikers zien die hevig zwaaien met hun Bijbel en dan allerlei dingen zitten te schreeuwen die wij eigenlijk niet zo in die Bijbel kunnen terug vinden. Meestal nemen zij teksten uit context of nemen slechts enkele woorden die zij veelvuldig herhalen en daarrond een verhaal of lering rond breien. Hun hora’ah blijkt zeer ver te staan van de lering in die Geschriften.

Spijtig genoeg moeten wij vaststellen dat reeds vroeg in deze huidige tijdsrekening er heel wat werd gespeeld met de leerstellingen van Jeshua of Jezus Christus, zelfs zodanig dat de talmidim van Jeshua hier ook al voor waarschuwden. Maar de valse leerstelling verspreidden zich vlug en de Romeinse heersers waren daar zeker niet rouwig om. Nog liever hoopten zij dat meer volgers van zulke predikers dichter bij hun Romeinse en Griekse leringen en filosofieën zouden komen. Want hoe dichter zij bij elkaar stonden hoe beter zij verenigbaar zouden zijn.

Zo kwam het uiteindelijk in de vierde eeuw tot een gedwongen één vinden, zodat de vervolging van volgers van Jeshua zou ophouden. Verscheidene predikers die samen waren gekomen op de bijeengeroepen raden gaven later toe dat zij uit angst voor hun leven dan maar akkoord waren gegaan met de leerstelling die door de aanhangers van Constantijn de Grote werd voorgesteld.

Men durfde zich dan ook niet verder te uiten tegen een gedachte dat God twee en later zelfs geen drie zou zijn. Gelukkig kan men vaststellen dat er steeds ware volgers van Jeshua getrouw zijn blijven vasthouden aan zijn leer die gebaseerd was op het gegeven Woord van de Allerhoogste God, Welke een Geest is die geen mens kan zien. Maar Dvar Hashem is een ontegensprekelijk te koesteren Woord, dat al was het door velen in het geheim naarstig bestudeerd en samen in een kleine kring besproken werd. Vele van die kringen waren geheim en komen nog steeds in het geheim te samen. Constant zijn er door de eeuwen bewijzen gekomen hoe gevaarlijk het is om in het openbaar te komen. Vele van onze broeders en zusters hebben hun getrouwheid aan het Woord van God en hun getrouwheid aan Jeshua, met hun leven moeten bekopen. Vooral de 16de en 17de eeuw werd er een ware terreur gevoerd op ware volgers van Jeshua.

Heden zijn er nog steeds broeders en zusters die er heilig van overtuigd zijn dat wij beter in de schaduw blijven. Maar wij moeten allen toegeven dat er tekenen aan de wand zijn die wij niet kunnen negeren en die ons te kennen geven dat wij dichter bij een bepaalde voorspelde tijd komen. Die geprofeteerde tijd voorspeld echter niet veel goeds daar het zal gaan om zeer moeilijke tijden voor iedereen. Hierbij kan men dan wel de vraag stellen of wij hierbij ons zelf dan nog eens extra op de proef moeten stellen. Maar in de voorspellingen staat vermeld dat in die komende tijden naar het einde toe meer zal gepredikt worden en dat het van nog meer belang zal zijn dat de waarheid dan uiteindelijk aan het licht zal komen. Hiertoe zullen diegenen die van God houden en geloven in Zijn gezondene het ook op zich moeten nemen om de Blijde Boodschap van het Goede Nieuws te verkondigen.

Diegenen die wij zo zien zwaaien met de bijbel en hard horen roepen in die mega-kerken laten aan kenners van de bijbel goed zien en horen dat zij helemaal de Schrift niet kennen, maar wel zeer goed weten hoe de  mensen te  manipuleren. Hierin slagen zij zeer goed.
Eveneens dringen zij er op aan dat de gelovigen die godheid moet komen te aanbidden welke in de 4de eeuw uitgeroepen is als drie-vuldige godheid.

Daar knelt natuurlijk het schoentje en moet de mens weten dat de tijd vordert. Als het te laat gaat zijn om te erkennen wie wie is zal het onmeedogenloos te laat zijn. Want god geeft iedereen voldoende kans en tijd om de Waarheid te leren kennen. Maar elk individu, eenieder voor zichzelf, zal zelf ter verantwoording geroepen worden. Maar dat ontslaat de ware volgers van Jeshua niet om zijn opdracht om uit te gaan en het Goede Nieuws te verkondigen uit te voeren. Vandaag de dag is de tijd gekomen om naar buiten te treden. Ook al mag de angst bij sommigen van ons diep zitten, moeten wij ons daar durven tegen verzetten. Uit liefde voor de medemens zullen wij Gods Woord moeten kenbaar maken en de wereld gaan vertellen over de mogelijkheid redding te vinden door aanvaarding van het zoenoffer van de gezondene van God, Jeshua, Jezus Christus de Messias.

Wij mogen het niet nalaten mensen te vertellen wat er werkelijk in de Bijbel staat. Wij moeten hen er op wijzen hoe vele mensen, die zich theoloog noemen, de mens een rad voor de ogen hebben gedraaid en in de val van Constantinopel en Nicea hebben doen trappen. Velen van die zogenaamde godgeleerden of theologen hebben gebruik gemaakt van vele filosofieën die zich door de eeuwen heen ontwikkeld hebben. Wij moeten echter beseffen dat het Woord van God op haar eigen voldoende kan zeggen en de volledige Emet of Waarheid inhoudt. Men moet niet een speciale studie gevolgd hebben om de Dvar HaElohim te kunnen snappen. God sluit geen enkel mens uit om Zijn Woord te kunnen horen en te begrijpen. Door goed te luisteren naar de woorden en te nemen voor wat zij staan kan eenieder volledig tot de waarheid komen. Maar hiervoor is wel een openheid van geest gewenst en een bereidheid om te weten te komen wat God eigenlijk bedoelt en wat Zijn Plan is.

Ieder van ons moet beseffen dat het uiteindelijk de Bijbel Zelf is die de Absolute Waarheid en God se Waarheid brengt.

Het zou totaal verkeerd zijn om niet bij de Bijbel zelf naar de juiste antwoorden te zoeken omtrent God en gebod. Ook is het niet enkel spijtig maar ook zonde dat het zulk een veel misbruikt boek is om eigen macht te versterken en mensen rondom zich te krijgen in plaats van Gods Waarheid te verkondigen en een vredevolle wereld te creëren.

12_26_NSW_Bible_141222_15h30

+

Voorgaande

Eerste blogbericht

Reden om zich te distantiëren van bepaalde Christenen

Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 1 Begin jaren

++

Vind aanvullend

 1. Gods vergeten Woord 1 Inleiding
 2. Gods vergeten Woord 4 Verloren Wetboek 3 Vroege afdwalingen en de ‘Constantinische’ omwenteling
 3. Doctrine van de Drievuldigheid
 4. Christenen
 5. Gods vergeten Woord 5 Verloren Wetboek 4 De ‘katholieke’ kerk
 6. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #6 Constantijn de Grote
 7. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #8 Concilie van Constantinopel
 8. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #10 De Inquisitie
 9. Scheppers ster verbinding tussen hemel en aarde
 10. Betreft het specifieke geloof in het Jeshuaisme
 11. Essentieel belang van lezen en volgen van de Kitvei Hakodesh
 12. Degene die de schrijvers van de Bijbel goddelijk heeft geïnspireerd, kan het ook bewaren (Hfdst. 1)
 13. Degene die de schrijvers van de Bijbel goddelijk heeft geïnspireerd, kan het ook bewaren (Hfdst. 2)
 14. Verschil tussen Messiaans Jodendom, Jeshuaisme of Jesjoeaïsme, Christendom en Christenheid
Advertentie

Een gedachte over “Zonde om de Bijbel niet naar haar woord te houden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.