Zwak, maar toch krachtig

In deze wereld mogen wij ons zo dikwijls zwak voelen en de indruk hebben dat wij bepaalde dingen niet aan kunnen.

Na dat Jeshua aan de paal was opgehangen tot ter dood konden zijn vrienden enkel nog treuren bij het begraven van hun meester. Maar wonderbaarlijk kregen zij hun meester leraar terug te zien en leerde hij zijn discipelen veertig dagen voordat hij opsteeg naar zijn hemelse Vader nog enkele belangrijke zaken en beloofde hij een hulp voor hun verdere leven dat zij aan de belangrijke boodschap van het komende Koninkrijk moesten gaan wijden.

Een van zijn strategische boodschappen van voorbereiding betrof de inzet van de Ruach HaElohim (de Heilige Geest of Gods Kracht) die zij zouden nodig hebben om hun bediening te vervullen.

“U zult kracht ontvangen wanneer de Ruach Hakodesh over u komt.”

Nadat deze essentiële belofte was gegeven, werd Jeshua opgenomen in de hemel om te komen te zitten aan de rechterhand van de Vader. Tien dagen later, op de dag van Pinksteren, werd deze belofte vervuld door de uitstorting van de Geest.

Handelingen 2: 4 OJBV En allen waren vervuld van de Ruach Hakodesh en zij begonnen te spreken in leshonot acherot toen de Ruach Hakodesh de uiting aan hen gaf.

Doordat zij allen vervuld werden met het door Gods Kracht bekomen inzicht durfden zij vrij spreken in verschillende talen die zelfs oorspronkelijk niet de hunne was. Het grote resultaat van deze versterking zou de verspreiding van het evangelie zijn, regio voor regio, over de hele wereld dankzij hun edut of uitzonderlijk getuigenis.

Handelingen 1: 8 OJBV “Maar u zult ko’ach ontvangen wanneer de Ruach Hakodesh over u is gekomen, en u allen zult de Eidus (de Getuige) van mij zijn, in Yerushalayim, en in heel Jehuda, en Shomron en zo ver als ad ketzeh ha’aretz. “

Hun succes is gedocumenteerd in de Schriften. De religieuze oppositie gaf toe dat Jeruzalem snel werd bereikt.

Handelingen 5:28 OJBV zei: “Hebben wij niet met een strikt gebod geantwoord om Shiurim b’shem hazeh niet te zeggen en, hinei, u hebt Yerushalayim vervuld met uw thora en bent vastbesloten om ons de dahm van deze man te brengen.”

Kort daarna werd Judea aangeraakt en kwam er een bloedvergieten doordat er in die dagen een grote vervolging verrees waardoor zij allemaal ook verspreid door de gebieden van Judea geraakten, maar daar niet stopten te spreken. Hiervan zouden wij moeten leren.

Handelingen 8:1 OJBV En Rav Sha’ul gaf goedkeuring voor de moord op Stefanos. En er kwam in die dagen een grote pogrom tot stand (tegen) de Brit Chadasha Kehillah in Yerushalayim {Jeroesjalajiem}, en iedereen was verspreid door de gebieden van Jehuda en Shomron behalve de Shlichim van Moshiach.

Handelingen 8:4 OJBV Degenen die daarom verspreid zijn geweest, gingen rond met het prediken van de dvar Hasjem.

Vervolgens verspreide de boodschap van Jeshua naar Samaria.

Handelingen 8: 5-6 OJBV Philippos nu [Ac 6: 5], die naar de stad Shomron was afgedaald, predikte hun de rebbe, Melech HaMoshiach. (6) En de menigten luisterden eenstemmig naar de dingen die door Filippos werden gezegd, zoals zij hem hoorden en de otot {tekenen} zagen die hij tot stand bracht.

Uiteindelijk stroomde toentertijd het evangelie van genade de wereld rond.

Kolossenzen 1: 5-6 OJBV Vanwege de tikvah (hoop) die voor jou in Shomayim wordt neergelegd, de tikvah waar je eerder van hebt gehoord in de Dvar HaEmes, de Besuras HaGeulah (6) Dat is tot jou gekomen, evenals in alle Olam Hazeh het draagt p’ri en groeit, dus ook in jou, vanaf de dag dat je het hoorde en begon met het redden van da’a’s van de Chen v’Chesed Hasjem in werkelijkheid.

Vandaag moeten wij ook dat woord van de waarheid van het evangelie erkennen, dat tot ons gekomen, zoals het ook in de hele wereld is.
Dit wereldwijde bereik was een verbazingwekkende ontwikkeling, gezien de onbelangrijke menselijke geloofsbrieven die Jeshua’s volgelingen kenmerkten. Wij zouden nu ook van die bittachon of vrijmoedigheid van Petrus en Johannes  moeten leren. Toen zagen de mensen ook dat zij ongeschoolde en ongetrainde mensen waren, wat verwondering over de omstaanders bracht.

Handelingen 4:13 OJBV Nu ze de vrijmoedigheid van Kefa en Yochanan hebben waargenomen en hebben ervaren dat ze geen  yeshiva geschoolde Torahleraren zijn, verwonderden ze zich en begonnen ze hen te herkennen, dat ze met Yehoshua (Jehosjoea) waren geweest.

Deze mannen hadden tijd met Jeshua doorgebracht, waren door hem getroffen en wandelden nu in de geestelijke kracht van God Zijn Geest.
Opdat een discipel (toen of nu) een effectieve demonstratie zou zijn van de realiteit van de herrezen Christus, moeten zij leven door de kracht van de Ruach Hakodesh.

Diegene die Jeshua’s volgers eerst vervolgde kwam later tot inzicht en erkende in zijn weekheid dat hij in Jeshua moest roemen en niet in zijn zwakheid.(2 Korinthiërs 12:5). Zoals hem, moeten wij ook niet niet onwijs zijn, maar durven de waarheid te zeggen. Zoals de eerste volgers van Jeshua niet bang waren en zoals Shaul later ook durfde uitkomen voor die Joodse leermeester waar hij eerst zo tegen was. Hij verkreeg dan ook een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil; want als hij zwak mocht zijn dan kon hij ook machtig zijn.

2 Korinthiërs 12:10 OJBV (10) Daarom neem ik genoegen in zwakheden, in beledigingen, in ontberingen, in vervolgingen, in tzoros ten behoeve van Moshiach; want telkens als ik zwak ben, dan ben ik de gibbor (sterke man)! [Pp 4: 11,13]

Ook al mogen wij nu ook zo beproefd worden laten wij elkaar sterk maken door samen in tikvah ons te laten opbouwen door de voorbeelden uit de  Besorah of de gehele Kethuvim Bet met o.a. de Handelingen der apostelen die laten zien hoe de Shlichim van Moshiach zich wisten te ‘redden’ of te handhaven.

+

Voorgaande:

Advertentie

2 gedachten over “Zwak, maar toch krachtig

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.