Kwetsbaarheid en vertrouwen samen gaand

In zekere zin moeten wij ons misschien meermaals kwetsbaar en vertrouwend opstellen.

Toen Jeshua hier op aarde rond liep keken vele mensen op naar hem alsof hij een wonderbaarlijk iemand was. Meerderen gingen ook rondom hem hangen om deel te nemen aan de glorie die rond hem hing. Dan konden zij lekker stoefen dat zij de prediker hadden gezien en dat zij er bij waren toen hij dit of gene wonder deed.

Jeshua zelf gaf duidelijk te kennen dat de kracht die anderen opmerkten niet van hem kwam maar gaf duidelijk te kennen dat deze van zijn hemelse Vader, de Enige Ware God kwam. Wel gaf hij toe dat het er op aan kwam om hem te leren kennen als de gezondene van God, die hier Die Vader en God openbaar kwam maken.

“Gij hebt gehoord dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen en Ik kom tot u.  — Als gij Mij bemindet, dan zoudt gij u verblijden, omdat Ik tot den Vader ga, want de Vader is meer dan Ik.” (Joh 14:28 Jonge)

“{Titel: Twistgesprek tusschen Jezus en de Joden, over de mirakelen die Jezus deed en over het ongeloof der Joden. } Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar Ik zeg ulieden: De Zoon kan niets van zich zelven doen, dan hetgeen Hij den Vader ziet doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon desgelijks.” (Joh 5:19 Jonge)

“{Titel: Aanwijzing van den verrader. } Voorwaar, voorwaar Ik zeg ulieden: Een dienstknecht is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft.” (Joh 13:16 Jonge)

“Waarom kent gij mijn taal niet?  — Omdat gij mijn woord niet kunt hooren.” (Joh 8:42 Jonge)

“41 En Hij verwijderde zich van hen, omtrent een steenworp ver, en knielde neder, en bad, zeggende: 42 Vader! och, of Gij dezen beker van Mij wildet wegnemen! doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede! (Lu 22:41-42 Jonge)

De wereld wenst doof te blijven voor de woorden van de gezondene van God alsook voor de woorden van zijn hemelse Vader. soms lijkt het ook in de wereld dat er donder en bliksem heerst wanneer er over God en religie wordt gepraat. Donderwolken mogen beangstigend zijn, en voorzeker kunnen wij heden ten dage heel wat donkerwolken over onze aarde zien schuiven.

Sommige godsdienstige groepen worden door heel wat mensen niet zo graag gezien en/of worden regelmatig beschimpt. Heel wat  mensen lachen graag met diegenen die beweren God lief te hebben. Zij die uitgelachen worden kunnen dan wel de spot voelen en het  kan hen soms wel eens lelijk kwetsen. Maar zij moeten weten dat er ook met Jeshua en zijn volgers werd gelachen, maar daarvoor ook al met heel wat volgers van Jehovah God. Noach had zo heel wat spot moeten verwerken voor de zondvloed een feit werd en het voor de grote meerderheid der mensheid te laat was. Ook nu zit er weer zo een gevaar in, dat het voor velen te laat zal zijn om te keren, want de mensheid zal een grote strijd mogen verwachten, met heel wat erger gedonder dan donder en bliksem uit de lucht.

Kwetsbaarheid en vertrouwen gaan samen als onweer en een regenboog. Het is soms vluchtig, maar een prachtig iets om naar te kijken als het licht schijnt door de verstoppende gordijnen. Toch kan er dan een onzichtbare schoonheid het binnenin komen te verlichten. Het is een moeilijk begrip geweest om te begrijpen, en met tegenzin accepteren wij het als waarheid. Maar zoals de eerste Christenen kunnen wij ook vandaag de lichtstralen voelen van de tikvah die in ons heerst. Met onze hoop in Christus kunnen wij elkaar versterken en als wij samen een hand geven om ons als gemeenschap te durven uiten, zullen wij ook een duidelijke stem kunnen gaan vormen, die Jeshua in het openbaar durft bekend te maken.

Als wij ons zwak opstellen voor de Elohim en hem vragen om ons sterkte te geven, zullen wij door onze verzoeken aan Hem ook Ruach Hakodesh over ons kunnen komen voelen. Laten wij daarop hopen.

Laten wij niet enkel vertrouwen op Gods Woord maar ook vertrouwen stellen in elkaar, elkaar te willen laten groeien in kennis van de Schrift, en elkaar helpend om in lijn volgens de Thora te lopen en te leven. Door samen regelmatig de Dvar HaElohim te lezen en te bestuderen zullen wij elkaar kansen kunnen geven om te groeien en vooruit te gaan onder leiding van een Goede Gids, de Kitvei Hakodesh. deze moet ons dan de kracht geven om uit de duisternis in het licht te treden en zoals de apostelen deden om dan ook te durven spreken.

Ook al mag het dan voor buitenstaanders misschien op wat gedonder en bliksem lijken, laat het maneschijn op golvend water zijn. En laat ons in de wereld dat Goede Nieuws verkondigen van de gezondene van Die Ene Ware God, de Elohim Hashem Jehovah, Die één is.

+

Voorgaand

Geloof in God nodig om te slagen

Zwak, maar toch krachtig

Advertentie

5 gedachten over “Kwetsbaarheid en vertrouwen samen gaand

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.