Wees gewaarschuwd niet te bestaan in een staat van toom’ah


V’hizartem et B’nei Yisrael mi-toomatam, v’lo ya-mootoo b’toomatam.

Laat de kinderen van Israël gewaarschuwd worden
dat ze niet bestaan in een staat van toom’ah,
zodat ze niet sterven vanwege hun toom’ah.

*

 

Dezer dagen kijken wij naar de wegen die de Hashem voor Zijn volk heeft bereid.

Wij worden verzocht te bedenken hoe ons volk in het verleden geketend is geweest en in de verdrukking vertrouwen moest vinden in de Hashem.
eveneens worden wij er aan herinnerd hoe op de achtste dag van een zuiveringsproces de priester (Cohen) een deel van de olie en het bloed van het schuldoffer (mannelijk lam) plaatst op de punt van het rechteroor van degene die wordt gereinigd, en op de duim van zijn rechter hand en op de grote teen van zijn rechtervoet. (Leviticus 14: 10-14)

Wij nu krijgen ook een deel van bloed van het schuldoffer over ons. als dat op ons rechteroor komt zijn wij dan wel bereid om te horen? Want zonder horen kan men ook niet tot het zien komen.

Dezer dagen worden de verhalen verteld van de slavernij die over Gods Volk kwam maar ook over de wegen naar de bevrijding uit die slavernij. daarbij zal op 14 Nisan het dramatisch relaas verteld worden hoe bij die herdenking van de uittocht uit Egypte nu bijna 2 000 jaar geleden zich toen een man van vlees en bloed als lam aan bood.

Op de bijeenkomst in een bovenzaal in Jeruzalem, onder zijn beste vrienden, bracht rebbe Jeshua een les van nederigheid, door het wassen van de voeten van zijn talmidim, maar verkondigde hij ook zijn verraad en zijn dood.

In zijn korte openbaar leven (van amper drie jaar) had hij zich als een te volgen voorbeeld gedragen. Meermaals tikte hij zijn talmidim op de vingers voor hun uitsluitende houding of gaf hij hun aan hoe hun attitude naar anderen zou moeten veranderen. die lessen die hij de talmidim gaf zijn ook door hen opgetekend en kunnen wij nu lezen in de Kethuvim Bet.

In de boekrol Wayyiqra lezen wij over bloed en reinigingsrituelen. wij zien daar verzoening en reiniging van alles wat we horen, alles wat we doen en elk pad dat we nemen. Rebbe Jeshua als latere profeet toonde die weg naar zuivering en de wijze waarop wij naar God kunnen komen. Hij zelf is namelijk de weg naar God.

In de Messiaanse Geschriften zien wij ook hoe Jeshua (Jesjoea) het proces van zuivering tot betrekking de Parshat Tazria en Metzora vol hield toen hij een melaatse genas die hem vroeg om hem te reinigen. Jeshua strekte zijn hand uit en raakte de man aan zeggend dat hij bereid was. Hij verklaarde hem dan ook rein

“12  Het geschiedt als hij in een van de steden is: zie, een man die een en al melaatsheid is ziet Jezus, valt neer op zijn gelaat en smeekt hem,- zegt: Heer, als u het wilt bent u bij machte mij te reinigen! 13 Hij strekt de hand uit, omhelst hem en zegt: ik wil het, wórd gereinigd! En terstond gaat de melaatsheid van hem weg!” (Lu 5:12-13 NB)

Houdend aan de Joodse wet, raadde Jeshua de man aan zich te gaan vertonen aan de kohen en de offers te brengen voor zijn reiniging, als een getuigenis aan hen.

“Hij kondigt aan hem af: aan niemand iets zeggen! nee, ga weg en ‘toon jezelf aan de heiligdomsdienaar’ {#Le 13:49 } en offer voor je reiniging, zoals Mozes heeft geboden tot een getuigenis voor hen!” (Lu 5:14 NB)

Net zoals deze melaatse het nodig had om verslag uit te brengen aan de Joodse priester, zo hebben diegenen die verontreinigd zijn door kleine en/of grove zonden een systeem van verantwoording nodig. Hiertoe heeft de Elohim Zijn zoon gezonden en een proces voorzien in het Lichaam van de Messias voor herstel van hen die zijn gevallen in immoraliteit en zijn genezen door bekering en de bediening van de Ruach HaKodesh (Heilige Geest).

Wij die geloven zuivering gekregen te hebben moeten nu ook naar buiten treden zoals die genezen man en getuigenis afleggen. Wij moeten beseffen dat het slachten van de lammeren en het uitstrijken van dat in Egypte vergoten bloed bevrijding bracht voor het Joodse Volk. Maar het 1 000 jaar later vergoten bloed van de aan de paal opgehangen Nazareense Jood diende om iedereen, Jood en niet-Jood te verlossen van de slavernij van de dood.

Na het ochtendgloren van de mensheid was er spoedig vervuiling opgetreden door het in twijfel trekken van Gods rechtspositie. Dat wantrouwen in God bracht een smet op de relatie tussen God en de mens. De vloek die over A·dham en Chavah (mannin Eva) kwam; is wat de gehele mensheid moet mee dragen. Maar God voorzag dadelijk een verzoeningsoplossing in een nieuw aards wezen van vlees en bloed, een 2de Adam. die man toonde zich bereid zijn wil opzij te schuiven om de wil van God te doen. Hij verzocht ook al zijn volgers zich ook aan Ratzon HaElohim te houden. Door zich aan Gods Wil te houden zal men ook een beter leven kunnen opbouwen en zich een plaats kunnen verzekeren in dat beloofde Land.

Al de vuilheid, de onreinheid van de wereld kunnen en moeten wij afleggen. De aanhechting of vasthouden aan wereldse zaken geeft ons spirituele melaatsheid. In Tzara’at of in staat van tuma of onreinheid zijn, moeten wij er toe komen om door het bloed van de eersteling van de nieuwe wereld gereinigd te worden of zo gemerkt te worden dat de Vloek der dood ook ons mag voorbij gaan zoals in Egypte de engelen voorbij de huizen gingen waar het bloed aan de deurposten was aangebracht.

Binnenkort zullen wij weer samen komen en zoals elk jaar die twee uittochten uit slavernij in herinnering nemen. De ene, een exodus voor het Joodse Volk, de andere een bevrijding van de slavernij der dood, door de betaling van het Losgeld door het Verzoeningsoffer van Jeshua.

Alleen door onze daden, door onszelf voor te stellen als de hedendaagse spirituele afstammelingen van de priesters en broeder of zuster te zijn van de Kohen Gadol Jeshua ons te richten tot de ontevredenen en de onvrijwilligers onder ons, kunnen we het overleven van de Joodse en Jeshuaisten gemeenschap verzekeren.

Door op 14 Nisan samen te komen leggen wij getuigenis af van onze bereidheid samen met de Kohen Gadol onder zijn beschermende hand deelgenoten te zijn van zijn bloed. door dat bloed kunnen wij nu opstaan als herboren mensen, en daar moeten wij onze dankbaarheid voor uit drukken op die bijeenkomst van 14 Nisan. (In 2019 op 19 April)

++

Vindt ook om te lezen

 1. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 2. Dienaar van zijn Vader
 3. Jezus’ laatste reis Opgaan naar Jeruzalem
 4. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
 5. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot
 6. Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam
 7. Doopsel en bloedvergieten ter vergeving
 8. Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 2 bloed van het Verbond
 9. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 10. Samen eten, drinken en Jezus gedenken
 11. Uitlopen om uit lichaam te wonen

+++

Aanverwant

 1. Geloven
 2. De dood van de messias (1)
 3. De dood van de messias (3)
 4. Wie de wet in acht neemt brengt vele offers
 5. Boodschap 120 van ” Boodschappen uit de kosmos ”
 6. Boodschap 157 van ” Boodschappen uit kosmos “
 7. Het ABC van de Goede Week
 8. Wandelen naar Pasen
Advertentie

4 gedachten over “Wees gewaarschuwd niet te bestaan in een staat van toom’ah

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.