Cursus ‘Jodendom Onthuld’ door meer dan honderd joodse Nederlanders afgerond

Het Jewish Learning Institute (JLI) uit New Yorksamen met de NIG Den Haag en de Stichting Chabad brachten vanuit een een internationaal samenwerkingsverband van onderwijsdeskundigen, met een diversiteit aan achtergronden, hoog gekwalificeerd Joods volwassenenonderwijs voor het Nederlandse publiek.

Rabbijn Katzman uit Den Haag vindt dat de meeste mensen in de 21ste eeuw, van hoge opleidingen in de algemene zin genieten. Maar hij geeft toe dat wat het Joods onderwijs betreft, dit vaak blijft steken op lager-onderwijs niveau. Hij zegt:

“Na bar- of bat mitsva wordt te vaak de Joodse les gestopt. Wellicht is dit een van dé uitdagingen van de Joodse gemeenschap in de 21ste eeuw.”

Daarom werd op zes plekken in Nederland de mogelijkheid gegeven om de cursus Jodendom Onthuld te volgen: Almere, Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Nijmegen en Rotterdam.

Het kan een goed  initiatief genoemd worden om het Hebreeuwse acroniem ‘Chabad‘ eens onder de loep te nemen en haar drie intellectuele onderdelen: chachma (wijsheid), bina (verstand) en da’at (kennis) van naderbij te onderzoeken. Het systeem van de beweging van Joodse religieuze filosofie, de diepste dimensie van Gods Thora, leert de Schepper te begrijpen en te erkennen, de rol en het doel van de Schepping, en de belangrijkheid en unieke missie van elke Schepsel. Deze filosofie leidt een persoon al zijn of haar handelingen te bestuderen en voelen door wijsheid, verstand en kennis.

Zo’n driehonderd jaar geleden is in Rusland het Chassidisme ontstaan. De Ba’al Sjem Tov (1698-1760), de eerste chassidische Rebbe, zag dat er binnen het Jodendom een grote groep mensen was die door gebrek aan joodse kennis nauwelijks in staat was zich als jood te handhaven. Voor vele achterkleinkinderen van overlevenden van de Nazi-vervolging alsook door moeilijke materiële omstandigheden of ver van Joodse geloofsgemeenschappen afgelegen woonplaatsen, maakten de veraf-gelegenheid maar ook  het antisemitisme het bijna onmogelijk aan kennisverrijking te doen. Jodendom zonder kennis is echter te vergelijken met een lichaam zonder ziel.

De chassidische stromingen zijn alle gebaseerd op een leer, namelijk, Thora en Traditie, of juister geformuleerd, de Schriftelijke Leer (Tenach) en de Mondelinge Leer (Talmoed).
Ook de niet-chassidische stromingen binnen het traditionele en oorspronkelijke Jodendom zijn op de zelfde basis gegrondvest. Geworteld in dezelfde grond is het Jodendom pluriform en kent het ruimte toe aan meerdere belevingswijzen.

De gegeven cursus had als doel inzicht te geven om zichzelf beter te begrijpen.

SM_-_Flyer_-_GPS_2_-_4.jpg

Vroeger was iedere rabbijn beperkt tot zijn eigen kennis, nu doen rabbijnen beroep op elkaars kennis en ervaring, die ze vervolgens ook weer met hun gemeenteleden delen.

De afgelopen cursus, voor het eerst vertaald in het Nederlands, ging over de ontwikkeling van het Joodse gedachtegoed en de wetgeving.

“De Tora wordt gezien als een G-ddelijke openbaring, maar toch hadden de talmoedische rabbijnen een belangrijk aandeel in het Jodendom dat wij vandaag kennen.

Waar begonnen de bevoegdheden van deze rabbijnen om wetten in te voeren? En waar eindigde het?

En hoe kan een twee duizend jaar oude wettensysteem antwoord geven op hypermoderne vraagstukken? “

De docerende rabbijnen kregen vooraf een training in de sjoel van Almere.
Bij JLI gaat het niet alleen om kennisoverdracht, maar juist ook  om de presentatie. De  rabbijnen leerden hoe ze gebruik kunnen maken van interactieve powerpoints, whatsapp teasers en verschillende leermethoden om bijvoorbeeld ook de aandacht en de interesse te behouden van “de visual learner”.
En het heeft gewerkt.  Haarlem  telde  31 deelnemers uit de Joodse gemeenschap,  een verhoging van 300% ten opzichte van een reguliere sjie’oer. Ook op andere plekken, zoals in Almere sprak men van een succes. Rabbijn Mosje Stiefel:
“Mensen vragen me nu al voor de data van de volgende cursus zodat ze daarmee rekening kunnen houden bij het plannen van hun vakantie.”.
“Dat meer dan  honderd mensen, op verschillende plekken in het land tegelijktertijd dezelfde cursus volgen, heeft ook  een element van verbroedering en eenheid.”
aldus rabbijn Shmuel Katzman uit Den Haag.
Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.