De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #3 Een Gecompliceerde relatie

Men zou wel kunnen zeggen dat Abrahams relatie met God gecompliceerd was.

Uit een rondtrekkende nomaden familie komende was het niet vreemd voor de zoon van Terach om van de ene naar een andere plaats te trekken. Na de dood van zijn vader verzocht Elohim de man Abram zijn geboorteplaats te verlaten en naar een land te gaan dat Hij zou aanwijzen. Abram verliet Charan en trok zo naar een voor hem onbekend land, Kanaän, waar, zoals God beloofd had, hij kon gedijen en groeien in alle opzichten, ook al lukte dat niet zo dadelijk en kon het goed mogelijk geweest zijn dat er wel eens meer twijfel in de geest van Abram aanwezig was.

De schoot van Abraham – Presentatie van de Hortus Deliciarum de Herrad von Landsberg (12e eeuw)

Abraham en zijn gezin [zijn halfzuster en vrouw Śārāh (Sara), zijn neef Lot, zijn gevolg van dienaren) volgden trouw het goddelijk gebod en verlieten hun huizen om in Kanaän te wonen. En toch, zodra ze daar aankwamen, werd dat vruchtbare land getroffen door hongersnood. Hun leven was in gevaar. Abraham moest naar Egypte gaan, een buitenaards en antagonistisch land, waar zijn vrouw tijdelijk van hem werd weggenomen door een farao met een wolfige blik. De farao had aan Abraham dieren en slaven ten geschenke gegeven, maar werd door de Elohim gestraft, omdat hij Sarah tot vrouw had genomen.

En het was niet alleen zijn vrouw die uit de greep van de farao ontsnapte dat problemen over het hoofd van Abraham bracht. Nauwelijks had hij Sarah teruggebracht en was hij op weg naar het beloofde land, of er waren niet genoeg weides voor zijn kuddes en land voor zijn neef Lot. Tussen Betel en Ai besloten Abraham en Lot uit elkaar te gaan, waarna Lot naar Sodom ging en Abraham in de buurt van Hebron ging wonen.

Ontmoeting van Abraham en Melchisedek — door Dirk Bouts, 1464–67

Abraham zijn neef werd door koning Kedorlaomer van Elam tijdens een oorlog tegen de mensen van Sodom en Gomorra meegenomen waarop Abraham met driehonderdachttien slaven en zijn bondgenoten Kedorlaomer achterna ging en hem versloeg. Het is op de terugweg dat Abraham de “koning van rechtvaardigheid” Melchisedek ontmoete. Abraham werd door de koning van Salem brood en wijn aangeboden waarna deze als hogepriester een zegenspreuk over Abraham uitsprak en daarna over de Allerhoogste God:

“Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde. Gezegend zij God, de Allerhoogste: uw vijanden leverde hij aan u uit.”

De handeling waarbij Abraham aan Melchisedek een tiende van de buit gaf werd de legitimatie om tienden af te dragen aan de tempel in Jeruzalem alsook wordt het heden nog door vele tempel en kerkgemeenschappen aanzien als plicht om tienden af te dragen.

Opmerkelijk is dat de aanduiding “Salem” verder alleen in Psalm 76:3 gebruikt wordt parallel met Zion, dat later door orthodoxe joden vereenzelvigd werd met Jeruzalem en vervolgens het symbool geworden is voor de plek waar het joodse volk zich met hun God verenigd kan voelen. Hierdoor wordt Salem al sinds de antieke en vroegmiddeleeuwse exegese geïdentificeerd als Jeruzalem. Dit werd versterkt door de verwantschap van “Salem” met “Sjalom” (vrede).  [In Genesis 33:18 wordt er een andere plaats genoemd als Salem – Shalem of Salim: “En Jakob kwam te Shalem, een stad van Sichem, welk in het land Kanaän is, toen hij van Padanaram kwam, en zijn tent voor de stad sloeg.” De stad Salim komt overeen met die locatie. Het wordt ook genoemd in het evangelie van Johannes 3:23: “En Johannes doopte ook in Aenon bij Salim [Σαλείμ], omdat er daar veel water was: en zij kwamen en werden gedoopt.”]

Terwijl Abraham met al die moeilijkheden geconfronteerd werd bleef zijn echtgenote  Sarah kinderloos. Hoe moet het niet gewoeld hebben in Abrahams hoofd. Hoe dikwijls zou het ook niet in zijn hoofd opgekomen zijn waarom hij zo gekweld werd. In ieder geval leren de verhalen over Abraham dat hij ook beproefd werd zoals zo vele mensen.
Bewust zijnde van de goddelijke belofte die over hem uitgesproken was, werd hij alsmaar ouder maar zag niet hoe een ​​groot nageslacht kon opgebouwd worden zonder een enkel kind.

Abraham leed het ene proces en de teleurstelling na het andere en toch slaagde hij er nog steeds in zijn diepe geloof in God te behouden, in het besef dat God de wereld zag door een ander prisma en perspectief dan gewone mensen. Dit betekende niet dat hij God zonder meer accepteerde. Toen hem werd verteld dat God de zondige steden van Sodom en Gomorra zou vernietigen en elke inwoner zou doden, daagde Abraham God uit:

“Zal de Rechter van de hele aarde niet rechtvaardig zijn?”

Een decennium ging voorbij en Sarah bleef kinderloos. Hoe zou Gods belofte dat Abraham de vader van een grote natie zou worden, worden vervuld zonder nageslacht?

+

Voorgaande

De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #1 Hebreeuwse Geschriften

De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #2 Man van geloof

Vervolg

De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #4 Zonen en verbondtekens

++

Aansluitende lectuur

  1. De nacht is ver gevorderd 6 Studie 2 Schrik of troost 2 Sodom en Gomorra
  2. Fragiliteit en actie #10 Voor het nageslacht

+++

Verder gerelateerde lectuur

  1. ‘Ik ben God, de Almachtige!’
Advertentie

2 gedachten over “De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #3 Een Gecompliceerde relatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.