Kan een Jood wel voor Jezus gaan?

De meeste Jehoediem of Joden zullen zeggen dat het onmogelijk is dat een Jehudi of Jood voor Christus zou zijn. Ik kan hen wel gelijk geven indien die Christus die god zou zijn van vele Christenen die Jezus als hun god hebben genomen. Maar dat is totaal onschriftuurlijk. De ware Jezus uit de Bijbel, Jeshua of Jesjoea de Nazareense Jood was zoals elke Jood een gelovige in slechts één God en zag zichzelf nooit als Die Godheid, noch bad hij naar zichzelf of vroeg mensen tot hem te bidden. Ook moeten de Joden weten dat er heel wat Christenen zijn die helemaal niet geloven dat Jezus God is maar die hem wel als de Messias aanschouwen.

Voor Joden moet het ook mogelijk zijn om de ware Jezus, of de Nazareense rebbe Jeshua, te leren kennen en te komen in te zien dat hij wel degelijk die lang beloofde Messias is.
Er zijn in onze oude Geschriften genoeg aanwijzingen om te ontdekken wie de Messias of Kristos is en wanneer deze op de aarde zou gekomen zijn.
Als men alle profetieën na gaat en alle gebeurtenissen goed bekijkt, zal men al de puzzel stukjes bij elkaar kunnen leggen en met recht en rede moeten vaststellen dat die politieke figuur van het begin van onze jaartelling, die ter dood is gebracht aan de houten paal, wel degelijk die beloofde Messias moet zijn.

Het gaat natuurlijk niet op, moest men zeggen tegen een Jood, dat hij enkel Christus kan volgen als hij zou overstappen naar een geloof in een drie-enige god. Geen enkele Jood, maar ook geen enkele goede Bijbelonderzoeker of Bijbelkenner zal zulk een valse leerstelling willen aanvaarden. Elke Jood moet echter goed beseffen dat hij zeker niet die valse leerstelling van de Drie-eenheid moet onderschrijven.

De ware Jezus Christus, Jeshua als Jood zijnde, had nooit de intentie een andere godsdienst te stichten. Alsook zou deze man van vlees en bloed nooit gewild hebben dat men hem als god zou gaan aanbidden en de Enige Ware God zou gaan verloochenen. Zijn leerstellingen waren in lijn met de vroegere profeten en als profeet van God bracht hij ook de verdere Woorden van God en plaatste zijn eigen wil terzijde. Dat deed hij zelfs in zulk verder gaande mate dat hij in gebed aan God te kennen gaf dat niet zijn wil maar Gods Wil diende te gebeuren. (Lukas 22:42. Indien Jezus God zou zijn, was zijn wil dan ook altijd Gods Wil en was er helemaal geen reden voor zulk een smeekbede.)

De Joden die komen te geloven dat die persoon die zijn leven gaf met de gedachte om als losgeld voor anderen te kunnen optreden, mogen er op aan dat zij volgens de Schriften kunnen handelen en in de voetsporen van die Nazareen mogen stappen, welke de Weg naar God is.

Door in die loskoper te geloven hoeven zij niet hun Joods zijn op te geven. Zo als die loskoper een Jood was en zijn volgelingen in de eerste lijn ook allemaal Joden waren en Jood zijn gebleven, kan een Jood die “Christus Jezus” (zoals Jeshua nu door velen wordt genoemd) aanvaard als zijn heiland of redder en deze wil volgen, ook Jood blijven terwijl hij zich toch ook verder over geeft aan Jeshua om als mede ledemaat of lid van zijn Lichaam of Gemeenschap te zijn.

Zij die Engels spreken kunnen op het net verdere artikelen vinden over het Joods zijn en het volger van Jeshua, Jezus Christus zijn. Op de site Jeshuaists for Jehovah wordt een duidelijk beeld geschapen van wat het is om een Jood voor Christus en een Jood voor Jehovah te zijn.
Die website legt een gelijkenis voor van zij die Jood zijn en zij die niet-Jood zijn in hun verhouding naar de Messias en naar een gemeenschap die getuigenis wil afleggen voor het volgen van hem die zij als Messias aanschouwen. Lees hierover meer in: Jews and non-Jews for Christ.

Verder gaat de website dieper op in wat het eigenlijk inhoud om een volger te zijn van Jezus als Kristos of Christus. In “For followers of Christ” gaat het hoofdstuk “Wanting to be a real follower of Christ” met “The One following” dieper in op redenen en wijzes om in geloof diegene te volgen welke God gehoorzaamde en zich volledig onderlegde aan de Allerhoogste God, zoals ook wij moeten doen.

Wij kunnen daar ook vinden dat als we koppig de voorkeur geven aan de woorden van andere wereldse wezens dan Christus Jezus, de Nazarener-profeet Jeshua of Jesjoea, wij kansen missen. Door zijn woorden niet te aanvaarden weigeren wij in zekere mate ook God te gehoorzamen en lopen we zo het risico op de verkeerde paden te lopen. Zoals het steeds in Gods Wereld gaat, komt het er op aan dat elk individu zijn eigen persoonlijke keuze moet maken. Jood of niet-Jood zal men al of niet moeten beseffen wie God als zijn sprekers en geautoriseerden heeft gezonden. In het Plan van God zijn al die profeten voorzien met een reden. En de profeet Jeshua, of Jezus Christus, heeft in dat Plan van God wel degelijk een belangrijke rol gekregen.  en zullen we niet in staat zijn om door de nauwe poort naar het Koninkrijk van Jezus zijn hemelse Vader te lopen.

We mogen ook niet uit het oog verliezen dat  niemand Christus kan volgen met een verdeeld hart – half in de wereld en half met God. De liefde die we voor Christus moeten hebben, omvat ons hele wezen en moet de hoogste liefde voor zijn hemelse Vader omvatten, het Allerhoogste Wezen, de Goddelijke Schepper. Daarom kunnen we onzuivere gedachten, beelden en woorden niet in onze geest toelaten en beweren tegelijkertijd van Hem te houden. Hartelijke liefde voor Christus en zijn God beïnvloedt wat we denken en zien, wat we doen en waar we naar toe gaan.

Elke Jood en elke volger van Jeshua moet Jehovah God hoog in zijn of haar hart dragen. De Elohim die een jaloerse God is, verdraagt geen aanbidding van andere goden dan Hem; en zo moet elke ware volger van Jeshua ook Jehovah God als Dé Enige Ware God aanvaarden en aanbidden.
Indien die bereidheid er is om Jehovah als Enige Ware God te aanbidden en daarnaast Jeshua als de gezondene van God te aanvaarden als bemiddelaar tussen de Elohim en ons mensen, dan is er helemaal niets dat een Jood of niet-Jood zou moeten of kunnen tegenhouden om als volger van Jeshua in de wereld te stappen en getuigenis af te leggen van zijn Ware Geloof in slechts één God en zijn gezondene, de Messias Jeshua, Jezus Christus.

+

Voorgaande aansluitend artikel

Reden om zich te distantiëren van bepaalde Christenen

Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 1 Begin jaren

Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 3 De Weg – een Joodse sekte

Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 4 Trinitariërs en Niet-trinitariërs

Jeshuaisten dragers van de naam van Christus

++

Aanverwante artikelen

 1. Christus in profetie
 2. Gezondene van God
 3. Zoon van God – de weg naar God
 4. het Zoenoffer
 5. Losgeld
 6. Actie bij aanvaarding van Redder Jezus
 7. Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar
 8. De Enige Ware God
 9. Is God Drie-eenheid
 10. Drie-eenheidsleer een menselijke dwaling
 11. Geloof in slechts één God
 12. Plan van God
 13. Plan van de Goddelijke Maker
 14. Plan van God en wereldvrede
 15. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 16. Messiaans, Joods of Christen
 17. Ware religie
 18. Niet alle Getuigen behorend tot Getuige van Jehovah

+++

Gerelateerd

 1. De liefde die je achterlaat en je tegemoet treedt
 2. Wat vinden de geestelijke leiders ervan?
 3. Jezus en Maria volgens de Islam
 4. Zacheüs werd een kind van Abraham

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.