Zichtbare druppel Bloed aan de deurlijst

Dit weekend mogen wij opkijken naar het belangrijkste weekend van het jaar. Normaal gesproken is het dan ook een tijd van samen de uittocht van Egypte of de uittocht van de slavernij te gedenken net als samen die maaltijd van de Nazarener rebbe te gedenken en over zijn dood na te denken.

Het is normaal gesproken een tijd waarin wij ons als Nazarener vrienden verenigd tonen en aan de wereld laten weten dat wij een volk zijn dat onder de hoede van God bevrijd is geworden van de slavernij die de mens ons probeert op te dringen. Want hoe men het draait of keert leven we nog altijd in een wereld waar de ene groep van mensen macht en heerschappij over de andere groep van mensen wil uitvoeren en deze wil onderdrukken. Veel mensen willen het nog steeds niet inzien hoe zij door de wereld worden meegesleurd in slavernij en afhankelijkheid van de wereldse zaken.

Dit komende weekend geven wij echter aandacht aan de houding die onze voorvaders aannamen om volledig onder God te staan en zo bevrijd te worden van de gebondenheid aan de mens. Enkele dagen geleden herinnerden wij er ons aan hoe dat God het universum schiep en daarin de mens plaatste. Maar ook hoe deze maand een begin van maanden moest zijn waarbij op de tiende dag van de maand ieder zich een lam moest nemen.

En Hashem sprak tot Moshe en Aharon in Eretz Mitzrayim, zeggende: Hachodesh hazeh (deze maand) zal voor u het begin van maanden zijn; het zal voor jou de eerste maand van het jaar zijn. Spreek tot kol Adat Yisroel, zeggende: Op de tiende van deze maand zullen zij voor hen eenieder een seh (lam [zie Yeshayah 53: 7]) nemen, volgens de bais avot, een seh voor elke bais; (Exo 12: 1-3 OJBV)

De Elohim Hashem vroeg om wat dahm (bloed) te nemen en daar bij elk huis twee deurposten en het bovengedeelte van de deuropening behorende tot de huizen, waarin zij het gingen eten, te bespatten.

En zij zullen van de dahm nemen, en het slaan op de twee mezuzot (deurposten) en op de mashkof (of mashkov = lintel of bovendorpel) van de batim (huizen), waarin zij het zullen eten. (Exo 12: 7 OJBV)

Elk hoyz van een God liefhebbende, werd zo getekend op de veertiende dag van die eerste maand (14 Nisan) welke de Pascha van de Elohim ging zijn.

En aldus zult gij het eten; met uw mantel omgord [d.w.z. opgetrokken en onder de riem gestopt om te reizen], uw sandalen aan uw voeten en uw lopende staf in uw jad; en gij zult het met grote haast eten; het is Hashem’s Pesach. (Ex 12:11 OJBV)

Nu dat wij niet zullen mogen samen komen om die speciale dag te herinneren en wij deze gelegenheid niet mogen laten voorbij gaan, zou ik oproepen zoals toen ook een teken aan de deur te plaatsen. Niet met echt bloed, maar met een tekening van een bloeddruppel. Een rode druppel die aangeeft dat in dat huis met de gemerkte deurlijst een godlievend persoon woont die hoopt redding van God te krijgen en getuigd er dankbaar voor te zijn.

Vandaag hebben wij die

“redding van God”

meer dan nodig. Vandaag is er nog altijd de slavernij van ons aan de wereld die ons verplicht in onze behoeften te voorzien door voor haar te werken. Maar vandaag is er ook het virus dat getuigenis aflegt dat de natuur veel sterker is dan de mens, die zich dikwijls niet veel aantrekt van die natuur. In wezen loopt de mens zo regelmatig een straf op, omdat zij die natuur niet respecteren. Door veel te veel dieren op te sluiten komen er regelmatig ziekten voor die de mens ook kunnen aantasten. De laatste jaren is dat al meer gebeurd, maar toch blijft de mens hardleers en blijven ze onrespectvol met de dieren en planten omgaan. Veelvuldig beschadigd de mens zijn omgeving. Hij vertrappelt de natuur die God hem echter heeft gegeven om te onderhouden. Die virussen die de mensen dan tarten zouden hem tot nadenken moeten brengen, maar meestal vergeten ze vlug wat er verkeerd is gegaan en hoe men zulk een slecht gebeuren moet vermijden.

De druppel bloed aan de deurlijst zou mensen er moeten aan herinneren dat wij met het bloed van de dieren de zuurstof of leven krijgen van de Maker. Ons huis mag dat kleine nest zijn waar wij beschermd kunnen zijn in onze eigen kleine bubbel. Zo moeten wij ons dan ook veilig opstellen deze dagen.

Zij die in een appartementsgebouw wonen, kunnen op hun deur ook een tekening van een seh (lam) ophangen. Dit om aan te duiden dat wij dit weekend ook denken aan die Nazarener uit het geslacht van David die zich als een lam voor God als een losprijs heeft aangeboden om de vele mensen vrij te kopen.

De volgende dag ziet Yochanan Yehoshua naar hem toe komen, en Yochanan zegt: Hinei! De Seh HaElohim (Gn 22: 8; Ex 12: 5-13; Jes 53: 7), degene die de avonot HaOlam Hazeh (zonden van deze wereld, dwz als de sa’ir l’Azazel kapporah, Jes 53) wegvoert: 6 7,12; Lv 16:22). (Joh 1:29 OJBV)

In deze dagen van beproeving is het nog meer nodig om aan te geven dat wij vertrouwen hebben in dat lam dat door God voorzien is. Wij vertrouwen op God dat de beloften die Hij vaak herhaald heeft, zullen uit komen. Dat wat beloofd was in Gan Eden kwam tot voltrekking enkele eeuwen geleden, maar mag niet onopgemerkt voorbij gaan. Met zich aan te bieden als een lam op de slachtbank voor God werd er toen namelijk het meest volmaakte offer gebracht, zodat er eigenlijk geen nieuwe of andere offers meer moeten gebracht worden om God er toe te krijgen die vloek der zonde over het hoofd te zien. Met dat vergoten bloed kwam verzoenend bloed die Kilelat Elohim wegvegen. Zo is er dan ook een einde gekomen aan Kilelat haThora of de vloek der wet en Kilelat haMavet of vloek van de dood.

Wij zijn er van overtuigd dat Jeshua diegene is waar er zo veel over geschreven stond in de oude geschriften.

Dit is hij over wie het is geschreven, HINNENI SHOLEIACH MALACHI (zie, ik zal mijn boodschapper zenden) voor uw aangezicht, UPINNAH DERECH LEFANAI (en hij zal de weg voor mij bereiden, [SHEMOT 23:20; MALACHI 3: 1] ). (Mat 11:10 OJBV)

Dit is hij over wie het is geschreven, HINENI SHOLEIACH MALAKHI (zie, ik zend mijn boodschapper voor Uw aangezicht, die Uw derech voor U zal bereiden [Mal 3: 1]). (Luk 7:27 OJBV)

Wij verheugen ons dat die man van vlees en bloed over wie zo veel geschreven is zich voor de mensheid heeft opgeofferd. Alleen al voor die bijzondere daad zouden wij hem moeten herinneren. Maar hijzelf heeft ook gevraagd zijn daad in herinnering te nemen.

En nadat hij de Afikoman had genomen en de hamotzi had gemaakt, brak Rebbe Melech HaMoshiach de matzah en gaf die aan hen, zeggende: Dit is mijn BASAR (SHEMOT 12: 8) dat voor jullie wordt gegeven: doe dit in zikaron (herinnering) aan mij . [Lv 5: 7; 6:23; Ezechiël 43:21; Jes 53: 8] En Rebbe, Melech HaMoshiach nam de kos (beker) op dezelfde manier nadat ze hadden gegeten, zeggende: Deze kos (beker) is HaBrit HaChadasha in mijn dahm, dat voor jou wordt vergoten. [Ex 24: 8; Jes 42: 6; Jer 31: 31-34; Zach 9:11; 53: 10-12] (Luk 22: 19-20 OJBV)

Wij moeten goed beseffen wat dat bloedvergieten inhield en waarom het nog zo belangrijk is om dit ook vandaag nog te herinneren. En als wij als volgers van die leermeester de wereld willen ingaan moeten wij zijn wil opvolgen en dat laatste avondmaal in herinnering nemen.

Vooral nu er in het afgelopen jaar zo veel mensen gestorven zijn door de coronapandemie is het belangrijk om bij de dood en het leven stil te staan. Ons gebed moet dezer dagen dan ook uit gaan naar die vele zielen die het leven gelaten hebben, maar ook naar de vele mensen die dag in dag uit klaar stonden om die erg zieke mensen te verzorgen en kansen te geven om toch nog bij de levenden te blijven.

Wij kunnen dan ook hopen dat zij die zo dicht bij de dood stonden het belang van dat leven zullen inzien en gaan beseffen Wie daar achter staat en Wie wij als mens nodig hebben om ons werkelijk levend te houden.

Iedereen valt nu onder dat HaBrit HaChadasha of Nieuwe Verbond. Het is die verbondssluiting die wij dit komend weekend ter harte nemen. Zonder dat verbond zouden wij nog altijd onder de Wet en onder de banvloek vallen, maar nu is er voor iedereen, Jood maar ook niet-Jood, een opening gemaakt om als kind van God voor Hem te komen. Daarom zullen wij liederen aanheffen om God te prijzen maar ook om de Elohim Zijn zoon te gedenken en God te danken dat Deze dat offer van die nederige man aanvaard heeft. Want indien de Elohim dat offer niet als een losprijs zou aangenomen hebben stonden wij nog steeds nergens.

Met een tekening van een bloeddruppel aan de deurlijsten en een lam op de deur laten wij aan anderen zien dat wij denken en uitzien naar dat onschuldig lam dat de dood heeft gevonden, zonder dat het enige fout had begaan. Onschuldig als het was, heeft het alle schuld op zich genomen en met zijn bloed het verderf door fout gaan of zondigen weggespoeld. Door zijn bloedvergieten is redding gekomen voor allen.

Zoals wij komend weekend dan de uittocht van Egypte gedenken, herinneren wij dat menselijk lam dat voor ons geslacht is geworden, zodat ook wij uit nog een grotere slavernij  kunnen wegvluchten, de slavernij van de zonde en de dood.

+

Voorgaande

Shabbat HaChodesh Parshat Tazria, Parshat Metzora en tzara’at

Na meer dan een jaar van isolaties en vele doden

Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 4 Trinitariërs en Niet-trinitariërs

Jeshuaisten dragers van de naam van Christus

++

Aanvullende lectuur

 1. Beloften van God
 2. Christus in de Tora: In de boekrol staat van mij geschreven
 3. Lam van God -Voorspeld
 4. Lam van God #1 Sprekers voor God
 5. Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1
 6. Verlossing #2 De Bijbelse oplossing
 7. Verlossing #3 Het onvolmaakte dieroffer
 8. Verlossing #4 Het Paaslam
 9. Verlossing #5 Het volmaakte offer
 10. Vertrouwende in het door God voorziene Lam
 11. Kijk op een afgezant van een Hogere Macht
 12. Dienaar van zijn Vader
 13. Een Groots Geschenk om te herinneren
 14. Stichter van een beweging
 15. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning
 16. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom
 17. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg
 18. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #4 Openbare prediking en Wederdopers
 19. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus
 20. Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente
 21. Zij die Geulah verdienen en tot de uitverkorenen zullen mogen behoren
 22. Kinderen van God
Advertentie

7 gedachten over “Zichtbare druppel Bloed aan de deurlijst

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.