Zich onder de Adem stellen

Als men Gods Adem in zich voelt is dat bijzonder. Dat wil men zeker niet missen. In zulke situatie kan men zich afvragen in welke mate men die Adem het eigen leven wil laten leiden of zelfs beheersen.

Het is door Gods Adem dat wij leven hebben en met ons leven iets kunnen doen. Vraag is daarbij in welke mate men zijn leven gaat laten bepalen door de Grote Adem.

Men moet weten dat de Elohim Hashem een Plan had met Zijn schepping en dat Plan zal laten verlopen zoals Hij wil. Hierbij komt het er dan ook op aan hoe jij of ik in dat Plan willen passen.

In deze wereld doen de meeste mensen datgene wat zij het liefst willen doen en geven daarbij dikwijls geen rekening met wat anderen willen of nog erger, met wat God wil. De Ratzon HaElohim of  Wil van God is voor de meerderheid van de mensen niet belangrijk, zo lang zij maar kunnen doen wat zij willen.

Maar als schepsel van God, geschapen in Zijn evenbeeld, komt het er wel op aan dat wij Zijn positie erkennen en Hem alle eer betuigen die Hij verdient. Hij is onze hemelse Vader die voor ons het beste wil. Om dat beste voor ons te laten gebeuren is het best dat wij ons in Zijn Handen geven. Als wij ons  leven door Hem laten bepalen mogen wij er zeker van zijn dat het beste voor ons zal gebeuren. Hierbij komt het dan wel op aan dat wij ons geheel aan God opdragen en Hem de kans geven om ons te vormen.

Indien jij je wil geven aan de Elohim Hashem Jehovah kan je Hem te kennen geven dat jij je wil opdragen aan Hem. Het opdragen aan Jehovah houdt in dat je Jehovah in een oprecht gebed vertelt dat jij je leven zult gebruiken om Hem voor eeuwig te dienen. Dat houdt dan in dat jij jezelf bereidt stelt om je eigen ik weg te cijferen. Iemand die zich aan God opdraagt, moet zichzelf namelijk ‘wegcijferen’. Jij of zij moet zich dan helemaal aan de Allerhoogste Elohim geven. Dan komt het er op aan dat je je leven voor God geeft. Bij het zich aan Jehovah aanbieden hoort er de bereidheid te zijn om aan te geven dat men Hem toebehoort. Als men zich aan Jehovah aanbiedt om als een kind van Hem te zijn erken je Zijn hemels Vaderschap en vertoon hij een bereidheid om voor Hem te leven en te sterven.

“Want als wij leven dan leven wij voor den Heere, en als wij sterven dan sterven wij voor den Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren.” (Ro 14:8 Jonge)

“Want als wij gelooven dat Jezus gestorven is en verrezen, zoo zal God ook degenen die ontslapen zijn, door Jezus met Hem brengen.” (1Th 4:14 Jonge)

Om die reden is het belangrijk dat wij in ons leven getuigenis afleggen van onze persoonlijke keuze. Hierbij laten wij dan ook de wereld weten dat wij geen angst hebben om de El ʿElyon te dienen en voor Hem steeds paraat te staan.

Bij het zich aan Jehovah aanbieden zeg je tegen Hem dat vanaf dat moment je dienst voor Hem en niet je eigen wil centraal staat in je leven. Je opdracht is een gelofte, een plechtige belofte aan God. Jehovah dwingt niemand om die gelofte te doen. Maar als je een gelofte doet, verwacht hij dat je die nakomt.

Hoe zal ik Hashem terugbetalen voor al Zijn voordelen aan mij? (13) Ik zal de Kos Yeshu’ot (de Beker van Verlossing) heffen {of hoog houden – de kelk van redding omhoog heffen} en Hashem b’Shem (bij Naam) aanroepen. (14) Ik zal nu mijn nederim (geloften) vervullen in het bijzijn van heel Zijn volk . (15) Kostbaar in de ogen van Hashem is de mavet van Zijn Chasidim.  {Tehillim 116: 12-15 OJBV}

Voor iedereen zal de Opdracht van God anders kunnen luiden. Wij weten niet goed hoe wij in Zijn Plan passen, maar daar is de wil om Hem te laten beslissen wat wij horen te doen. Jouw opdracht is een persoonlijke zaak, iets tussen jou en Jehovah.

Eerst komt de overgave aan Jehovah God in de binnenkamer of op je eigen, pas daarna komt er de openbaring van. Pas na dat men zich persoonlijk aan God heeft gegeven is er de doop die in het openbaar gebeurt, zodat anderen getuigen mogen zijn van je overgave aan de El’Elyon. Als je wordt gedoopt, laat je anderen zien dat je je al hebt opgedragen aan Jehovah. Door je doop weten ze dat je Jehovah, je God, liefhebt met je hele hart, ziel, verstand en kracht en dat je vastbesloten bent Hem eeuwig te dienen.

“en gij zult den Heere, uwen God, beminnen uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht;” (Mr 12:30 Jonge)

Shema Yisroel Adonoi Eloheinu Adonoi Echad. (5) En je zult Hashem Eloheicha b’chol l’vavcha u’vchol nafshcha uvechol modecha liefhebben.  {Debarim 6: 4-5 OJBV}

(12) En nu, Yisroel, wat verlangt Hashem Eloheicha van u, behalve Hashem Eloheicha te vrezen, in al Zijn wegen te wandelen en Hem lief te hebben, en Hashem Eloheicha te dienen met al uw lev en met al uw  nefesh, (13) Om shomer te  zijn over de mitswot Hashem, en Zijn chukkot, die ik u vandaag gebied voor uw bestwil? {Debarim 10: 12-13 OJBV}

Maar wees shomer om de mitswa en de thora te doen, die Moshe Eved Hashem je opdroeg, Hashem Eloheichem lief te hebben, en te wandelen in al de darkhei Hashem (zie Han 21:21 OJBC), en shomer mitswot te zijn met betrekking tot Zijn geboden, en om deveykus (gehechtheid, gehechtheid aan G’d) aan Hem te hebben, en Hem te dienen in avodas [kodesh] met kol levavchem uvkhol nafshechem (heel je hart, met heel je nefesh).  {Yehoshua 22:5 OJBV}

+

Voorgaande

Hij die doet ontstaan Zijn Adem tot ons

Bestaan en moeilijke herkenning van het Hoogste Godheidswezen

De Adem Die Zich kenbaar maakte

Onwetendheid, wettigheid en zondigheid

Wees gewaarschuwd niet te bestaan in een staat van toom’ah

Zuiverheid en verantwoordelijkheid van leden en leiders in een gemeenschap

Vervolg

Onder Adem zijnde maakt een taak hebbende

Uitvoering van dienst

++

Aanvullend

 1. De Adem van God tot bestaan, leven en tot relatie brengend
 2. Allah, de Barmhartige, de Genadevolle komt alle lof toe
 3. Plan van God
 4. Plan van God en wereldvrede
 5. De Falende mens #2 Vrije keuze
 6. Józef Świder, Jan Kochanowski – Wat wilt u van ons, Heer
 7. Eerste gedachte voor vandaag “De wereld is misschien slecht” (16 januari)
 8. Macht van het verkeerdlopende
 9. Niet toegeven aan de wereld
 10. Over lege en volle kerken
 11. Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 2 God op de eerste plaats
 12. Verschil in woordbetekenis doorheen de tijd 2 Liefhebben en Geloven
 13. Hoe leest u? – Wat leest u? “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw verstand en met heel uw kracht
 14. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 15. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem
 16. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 17. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie
 18. De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen
 19. Redenen om gedoopt te worden
 20. Doopsel
 21. Doop en Geloof
 22. Is ons ooit Dankbaar genoeg
 23. Deelt U deze dag maar in
 24. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 25. Christadelfiaanse geloofspunten #10 Uitzending om redding te verkondigen
 26. Zelfverloochening en witwassen door doop
 27. Gaat daarom en maakt discipelen van mensen uit alle natiën
 28. Ademen om les te geven
 29. In Naam van God
 30. Aanbidding
 31. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 32. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 33. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 34. Looft Jehovah

+++

Verwant

 1. Soek God
 2. Hoe kun je God kennen?
 3. Hoe moeten we in God geloven om door God goedgekeurd te kunnen worden?
 4. ‘Ik ben er wel’
 5. Onze opdracht hier
 6. Godsbeeld…
 7. De twijfelende gelovige
 8. Jij bent dus gelovig?
 9. Geloof wat red
 10. Mijn persoonlijke plank in een museum
 11. God Se Woord bring verandering
 12. Verandering kom deur gebed
 13. Verkry rustigheid
 14. Als ik aan God mij overgeef
Advertentie

5 gedachten over “Zich onder de Adem stellen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.