Prinsesjes en carnavalstoestanden #4 Weigering te buigen

Terugblikkend op datgene wat vele jaren gebeurde in het rijk van Perzië en Medië, onder het regeringschap van koning Ahasveros (Achasjverosj) en koningin Esther, waar Haman all Judeeërs wenste te verdelgen.

Advertenties

Prinsesjes en carnavalstoestanden #1 Aalst Carnaval 2019

In Aalst werden karikaturen gebruikt van op geld beluste Joden met haakneuzen. Die beelden werden in het verleden gebruikt om de Joodse gemeenschap door de eeuwen heen in een slecht daglicht te plaatsen en te vervolgen. Er lijkt weinig begrip te zijn voor de gevoeligheden binnen de Joodse gemeenschap na de praalwagen met Joodse karikaturen op Aalst Carnaval. "Spotten, beledigen en kwetsen mag",vindt Freilich. "Maar de vraag is: moet het ook?"

De zoveelste grafschennis op een rij in Frankrijk

Deze week mocht Frankrijk weer eens geconfronteerd worden met de onverdraagzaamheid van sommigen tegenover andere gemeenschappen in het land. Jongeren, tussen 15 en 17 jaar oud vonden het heel leuk om de Hitlergroet te brengen op een begraafplaats van Joden en daar een hele reeks graven te bekladden. Zo werden in Sarre-Union 250 graven geschonden … Meer lezen over De zoveelste grafschennis op een rij in Frankrijk

From nothingness to a growing group of followers of Jeshua 5 What’s in a name

In 26 CE out of the blue there seemed to come a man of flesh and blood who wanted to be baptised by his cousin, before starting his public life. When he was baptised there happened something very special. Out of the skies there came a voice, which people could hear and could make them … Meer lezen over From nothingness to a growing group of followers of Jeshua 5 What’s in a name

From nothingness to a growing group of followers of Jeshua 4 Trusting the Right One

Throughout the ages the Adonai kept caring for His people and calling everybody to come close to Him, worshipping Him alone. To stop the people aiming to come at the same height as Him He baffled their language and told them not to trust in deceptive words and false gods. He also warned them to look forward to a saviour and an offerlamb, greater than all their sacrifices of things that belonged already to God.