Over

In tegenstelling tot berichten zijn pagina’s beter geschikt voor meer tijdloze inhoud die je eenvoudig toegankelijk wilt maken, zoals de gegevens bij Over of bij Contact.

Hier kan u dan ook meer te weten komen over diegene die zich als dienaar voor God wil opstellen.

Flemish Community in Belgium and Europe.svg
Vlaanderen – het donker groene bovendeel van België

Dit blog zal in hoofdzaak Nederlandstalige artikelen bevatten en wordt gepubliceerd vanuit de Vlaamse kant van België. Toch hoop ik ook buiten deze zone mensen te kunnen bereiken die de West Germaanse taal Nederlands machtig zijn of een aan het Nederlands verwante taal spreken en zo de hier gebrachte artikelen zullen kunnen begrijpen. Zo hoop ik ook Zuid Afrikaans sprekenden te mogen begroeten als lezers. Naast de kleine 23 miljoen mensen die Nederlands als eerste taal hebben in Europa, hoop ik ook bezoekers te mogen ontvangen van overal in de wereld en diegenen die het als officiële taal van de Caraïbische (ei)landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten gebruiken, en de minderheidsgroepen in  Indonesië,  alsook de nog ruim half miljoen sprekers in de Verenigde Staten, Canada en Australië in hun eigen contreien leesplezier aan te bieden.

Status van het Nederlands in verschillende gebieden. – Status of Dutch in different areas. ██ (black) Moedertaal (Lage Landen & Suriname) – Mother tongue (Low Countries & Suriname) ██ (dark blue) Officieel (administratief) – Officially (administrative) ██ (light blue) Moedertaal en tweede taal (niet officieel, excl. Afrikaans in ZA) – Mother tongue and second language (not official, excluding Afrikaans in SA) ██ (green) Immigrantentaal (Ook in Canada en Duitsland) – Immigrant language (Also in Canada and Germany)

Algemeen zal u deze site echter als een addendum of aanhangsel moeten beschouwen van de hoofdsite Jeshua-ists, waar u naast Nederlandse ook Engelstalige teksten zal kunnen vinden over meerdere onderwerpen die ons volgelingen van Jeshua aanbelangen.

Graag tref ik u dan ook graag daar aan.

U het beste wensend,

een volgeling van Jeshua

Advertentie