De Bijbel

De Allerhoogste Bore of Schepper God heeft de mens van Zijn Woord voorzien. Het is een Apart te plaatsen of Heilig Boek der boeken, de Heilige Schrift, ook wel Bijbel genoemd, welke bestaat uit het Wetboek (de Thora) , de Geschriften van de Profeten (Nevie’iem) en de Oude Geschriften (Kethuvim Aleph) die samen het Oude Testament vormen, plus de Messiaanse Geschriften (de Kethuvim Bet) met de Besorah of Gospel (Evangeliën) en Brieven van de apostelen (Epistels) die samen met het Boek de Openbaring van Johannes (Hazon) het Nieuwe Testament vormen.

Wij aanschouwen die verzameling van oude werken als het onfeilbare geschreven Woord van God, door Goddelijke inspiratie overgeleverd aan door God geselecteerde mensen, die in hun spreken en schrijven gedreven werden door de Kracht van God ( de Ruach Elohim of Gods Pneuma de Heilige Geest. In dit Dvar HaElohim (Gods Woord) om te volgen, heeft de Alwetende Ene Enige Ware God Jehovah de mens de nodige kennis tot heil aangereikt.

De Heilige Schrift is de onfeilbare openbaring van Ratzon HaElohim (God Zijn Wil). Deze is de norm voor gedrag en geloofsbeleving, de gezaghebbende openbaringsbron van de geloofsleer en het betrouwbare verslag van Gods daden in de geschiedenis.

(2Tim3:16,17; Joh17:17; Jes8:20; 1Kor10:11; Joh3:39,40; Ps119:81-136; Hebr4:12; 2Petr1:20,21; Luc24:27,44; Hand17:11; Spr30:5,6; Opb22:18,19)

Advertentie