Gebruikte Bijbelvertalingen en gebruikte afkortingen

Mijn Nederlandse Noorderburen zullen hier voor hen minder bekende Bijbelvertalingen vinden. Maar hopelijk zullen zij de hier gebruikte vertalingen zoals de Chamisja Choemsjee Torah of het Wetboek van God (de Thora) en de omzetting naar het Nederlands van de Hebreeuwse, Aramese en Griekse Geschriften die samen de Messiaanse Geschriften vormen in de Orthodox Joodse Bijbelvertaling een rijke aanvulling vinden. Ook met De Geschriften zal men duidelijkheid kunnen vinden over wie er in die Geschriften of de Bijbel wordt gesproken, vooral daar er in meer recente Nederlandstalige Katholieke en Protestantse Bijbels dikwijls de Naam van God vervangen is door Heere of Heer. Omdat zulke weglatingen van de Naam van God eigenlijk ongeoorloofd zijn geven wij daarom de voorkeur aan bovengenoemde en andere letterlijke vertalingen waarbij de naam van God wordt gebruikt, zij het met “Jehovah” of met “Jahweh” of “Yahweh“.

Men zal hier verwijzingen naar of aanhalingen uit de meest gekende Nederlandstalige Bijbelvertalingen, zoals De Staten Vertaling, NBG en de Canisius Vertaling of de meest recente Nieuwe Bijbelvertaling (ook gepubliceerd als Mijn Wereldbijbel) kunnen vinden, maar ook naar de minder gekende of kerkgemeenschappen specifieke Bijbelvertalingen.

Volgende afkortingen zullen gebruikt worden voor volgende er naast staande Bijbel vertalingen:

 1. Basic Bijbel: Nederlandstalige Basis Vertaling
 2. Boek: Het Boek en/of Het Leven
 3. BvhNT: Keulers J.J. Romen & zonen uitgevers: De Boeken van het Nieuwe Testament – vertaald en uitgelegd door Dr. Jos. Keulers; 1950
 4. BvhOT: Romen J.J. Romen & zonen uitgevers: De Boeken van het Oude Testament uit de Grondtekst – vertaald en uitgegelegd onder redactie van Dr. A Van der Born, Prof. Dr. W. Grossouw, Prof. Mag. Dr. J. Van der Ploeg; e.a.; 1963
 5. Canis: Canisius Bijbelvertaling
 6. DG of De Geschriften: De Geschriften – Een Messiaanse Bijbelvertaling
 7. GNB: Groot Nieuws Bijbel 1996
 8. HSV: Hernieuwde Staten vertaling
 9. HWB: Hebreeuwse Wortels Bijbel
 10. Jonge: N. De Jonge
 11. Lei: Gereviseerd Leidse Bijbelvertaling 1994
 12. LeiNT04: Gereviseerd Leidse Bijbelvertaling Nieuwe testament uitgave 2004
 13. LSB13: Leidse Studiebijbel 2013
 14. LU: 1994 Gereviseerde Lutherse vertaling
 15. LUNT04: 2004 Gereviseerde Luther Nieuw Testament
 16. NB: Naardense Bijbel
 17. NBG51: 1951 Nederlands Bijbelgenootschap vertaling
 18. NBV: De Nieuwe Bijbelvertaling
 19. NLB: De Nieuwe Luther Bijbel 2013
 20. NWV: Nieuwe Wereldvertaling van de heilige Schrift
 21. Obbink: Vertaling van het Oude Testament van Prof. Dr. H Obbink
 22. OJBV: Orthodox Joodse Bijbelvertaling
 23. Onderwijzer: Pentateuch – Vijf Torarollen – vertaling van Onderwijzer
 24. Palm: 1997 Gereviseerde Palm Nieuw Testament
 25. Peshitta: De Heilige Boeken van het Nieuwe Testament –  De Peshitta gebaseerd op het Aramees
 26. STV: Statenvertaling
 27. Vissering: Vissering Nieuwe Testament
 28. Voorh_NT: Voorhoeve Nieuwe testament 4de druk
 29. Voorhoeve 1877: Voorhoeve vertaling
 30. WBvG: Wetboek van God of De Thora – de Chamisja Choemsjee Torah
 31. WV78: Wilibrord vertaling 1978
 32. WV95: Willibrord vertaling 1995

Advertentie