De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #4 Zonen en verbondtekens

In het Joodse geloof zijn er de apart geplaatste boeken maar ook legendes welke vertellen over de man Abraham welke wij als onze aartsvader aanschouwen, omdat de elohim hem heeft uitverkoren om de vader van velen te zijn.