Jeshuaists, Carrying the name of Christ

October 31, 1517 is seen by many as the beginning of the Protestant Reform. Martin Luther in any case succeeded in opening the way for the ordinary people to read the Bible in their own language and to discover which unbiblical doctrines the Roman Catholic Church tried to pinpoint people. The devote Jew Saul came to know the importance of the names of the rebbe Jeshua and his God and took care that those names became known all over the world. Up to today there are people who want those names to be know all over the world. Jeshuaists proclaim the Good News brought by Jeshua the Messiah who every body should come to know as the Way to God.

Advertentie

Jeshuaisten dragers van de naam van Christus

31 oktober 1517 wordt voor velen als de aanvang van de Protestantse Hervorming aanschouwd. Martin Luther slaagde er in ieder geval in om de weg te openen voor het gewone volk om de bijbel in hun eigen taal te kunnen lezen en zelf te ontdekken welke on-Bijbelse leerstellingen de Rooms Katholieke Kerk de mensen trachtte op te spelden. De toegewijde Jood Saul werd bekend om het belang van de namen van de rebbe Jeshua en zijn God te verspreiden. Hij en de volgelingen van de apostelen zorgde ervoor dat die namen over de hele wereld bekend werden. Tot vandaag zijn er mensen die willen dat die namen over de hele wereld bekend geraken. Jeshuaisten verkondigen het goede nieuws, geboden door Jeshua, de Messias, die elke persoon als de Weg naar God zou moeten herkennen.