Waarom vele van onze broeders zich stil houden voor de buitenwereld

Meerdere Joden en Messiaansen hebben dezer dagen verkozen om zich op de achtergrond te houden om geen slachtoffer te worden van de aangroeiende Jodenhaat.

Zuiverheid en verantwoordelijkheid van leden en leiders in een gemeenschap

Als mens moeten wij bewust zijn dat wij omringd worden door vele tradities die ons makkelijk kunnen doen meeslepen in een godsdienst die niet volgens de wensen van de Allerhoogste verloopt. De mens moet er zich van bewust zijn dat niet enkel van het Joodse volk verlangd wordt dat zij Gods wegen volgen. Elkeen die beweert God lief te hebben zou zich moeten voegen naar de geboden die God heeft gegeven.