De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #2 Man van geloof

Adam mag dan wel de eerste man zijn die de wereld kent, maar voor ons geloof is de nomade wiens naam van Abram naar Abraham verandert is door God veel belangrijker. In voorgaand en volgend bericht gaan wij dieper op die Bijbelse figuur in.

Metgezel en Begeleider

Het leven is een gebeurtenis van constant leren. Het vergt een openheid en bereidwilligheid om te willen zien. De Bore heeft een Metgezel voor de mens voorzien die mee de woorden draagt van Hem die hem gezonden heeft, en die leven kunnen geven.