De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #3 Een Gecompliceerde relatie

De Bijbelse naam Abraham betekent 'verheven vader'. Dit was de Chaldese naam van Abraham. Toen Abram door God werd gekozen om de stamvader te worden van Gods volk, werd hij Abraham genoemd, wat 'vader van vele volken' betekent.