De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #2 Man van geloof

Adam mag dan wel de eerste man zijn die de wereld kent, maar voor ons geloof is de nomade wiens naam van Abram naar Abraham verandert is door God veel belangrijker. In voorgaand en volgend bericht gaan wij dieper op die Bijbelse figuur in.

Joodse tiktak of Cursus over Joodse geschiedenis

De Nederlandse Chabad organisatie is begonnen met het aanbieden van een cursus waarin men de geschiedenis van het Jodendom onder de loep wil nemen. Om grip te krijgen op grote delen van de tijd die de Joodse geschiedenis bepalen, wordt in de cursus de geschiedenis opgedeeld in basisperioden, waar elk tijdperk wordt vertegenwoordigd door een Joodse man of vrouw die fungeert als een "interface" tussen hemel en aarde.