Welkom – Welcome

Shalom.

Van harte welkom op deze site die inging op 10 augustus 2017, Or le Yom Hey, 18 Aviv 5777!

Welcome to this site that was launched on 10 August 2017, Or le Yom Hey, 18 Aviv 5777!
The names Joshua and Jeshua in Hebrew writing ...
De namen Joshua en Jeshua in Hebreeuws schrift met “taggim” (Foto credit: Wikipedia)

Hier zal je enkele berichten vinden welke moeten beschouwd worden als aanvullend op de Jeshuaisten site: Jeshua-ists.
Graag verwijs ik naar daar, om de meeste berichten aan te treffen van meerdere schrijvers die zich, als mij, een volger beschouwen van de grote Nazareense Joodse leermeester Jeshua, beter gekend door velen als Jezus Christus.

Hopelijk zullen de hier aangebrachte leesstukjes u ook kunnen bekoren om in de toekomst nog terug te komen en zullen zij ook een aansporing kunnen zijn om verder meer te weten te komen over de Jeshua-isten en om het desbetreffende Jeshuaisten blog ook meermaals te bezoeken.


Here you will find some messages which should be considered as supplementary to the Jeshua-ist site: Jeshua-ists. I would like to refer you there, to find the most messages from several writers who, like me, consider to be a follower of the great Nazarene Jewish teacher Jeshua, better known by many as Jesus Christ.

Hopefully the reading pieces published over-here will also delight you to come back in the future. May they also be an incentive to learn more about the Jeshuaists and also to visit the relevant Jeshuaist blog several times.