Welkom

Van harte welkom op deze site die inging op 10 augustus 2017, Or le Yom Hey, 18 Aviv 5777!

The names Joshua and Jeshua in Hebrew writing ...
De namen Joshua en Jeshua in Hebreeuws schrift met “taggim” (Foto credit: Wikipedia)

Hier zal je enkele berichten vinden welke moeten beschouwd worden als aanvullend op de Jeshua-isten site: Jeshua-ists. Graag verwijs ik naar daar, om de meeste berichten aan te treffen van meerdere schrijvers die zich, als mij, een volger beschouwen van de grote Nazareense Joodse leermeester Jeshua, beter gekend door velen als Jezus Christus.

Hopelijk zullen de hier aangebrachte leesstukjes u ook kunnen bekoren om in de toekomst nog terug te komen en zullen zij ook een aansporing kunnen zijn om verder meer te weten te komen over de Jeshua-isten en om het desbetreffende Jeshuaisten blog ook meermaals te bezoeken.

Advertenties