De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #1 Hebreeuwse Geschriften

In ons geloof kijken wij gerust ook naar het begin aller tijden maar betreft ons geloof nemen wij anderen dan Adam en Eva als onze grote voorouders. Hij die voor ons de eer krijgt om onze aartsvader te zijn is Abraham.

Bestaan en moeilijke herkenning van het Hoogste Godheidswezen

Er kunnen Bijbelse, logische of ontologische, teleologische, kosmologische en morele argumenten worden aangebracht om te laten zien dat er een Superieur Wezen moet zijn die alles heeft laten bestaan. Die Veroorzaker of Allerhoogste Maker verklaarde zich de Eh-eh-yeh ashair Ehheh-yeh (Ik Ben die Ik Ben) Jehovah God.