Joodse tiktak of Cursus over Joodse geschiedenis

De Nederlandse Chabad organisatie is begonnen met het aanbieden van een cursus waarin men de geschiedenis van het Jodendom onder de loep wil nemen. Om grip te krijgen op grote delen van de tijd die de Joodse geschiedenis bepalen, wordt in de cursus de geschiedenis opgedeeld in basisperioden, waar elk tijdperk wordt vertegenwoordigd door een Joodse man of vrouw die fungeert als een "interface" tussen hemel en aarde.

Advertentie

From nothingness to a growing group of followers of Jeshua 4 Trusting the Right One

Throughout the ages the Adonai kept caring for His people and calling everybody to come close to Him, worshipping Him alone. To stop the people aiming to come at the same height as Him He baffled their language and told them not to trust in deceptive words and false gods. He also warned them to look forward to a saviour and an offerlamb, greater than all their sacrifices of things that belonged already to God.

Metgezel en Begeleider

Het leven is een gebeurtenis van constant leren. Het vergt een openheid en bereidwilligheid om te willen zien. De Bore heeft een Metgezel voor de mens voorzien die mee de woorden draagt van Hem die hem gezonden heeft, en die leven kunnen geven.