Uitvoering van dienst

Zij die onder Gods Adem gezegend kunnen worden horen er naar te leven en handelen en die Adem van God uit te dragen. De liefde voor de waarheid noodzaakt ons de liefde van de Elohim aan anderen kenbaar te maken.

Metgezel en Begeleider

Het leven is een gebeurtenis van constant leren. Het vergt een openheid en bereidwilligheid om te willen zien. De Bore heeft een Metgezel voor de mens voorzien die mee de woorden draagt van Hem die hem gezonden heeft, en die leven kunnen geven.