Rosj Hasjana om na te denken wat wij met de wondere schepping van God doen

Eerste dag van het jaar

Als Jeshuaisten denken wij twee maal per jaar speciaal aan het scheppingswerk van de Elohim. Telkens op 1 januari en veranderlijk op Tishri 1, de dag dat wij Rosj Hasjana, dag van geboorte van de wereld herdenken.

Vanavond gaan wij een feest tegemoet waarin appel en honing symbool staan voor een zoete nieuwe periode, en waarbij wij met luid geschal de ramshoorn ons eraan laten herinneren om niet doof noch blind te zijn voor Gods Roep. De shofar roept ons op tot een spiritueel ontwaken, in verband met de openbaring aan Mozes op de berg Sinaï.

Denken aan de schepping

Vanavond gaat de gedenkdag in waarop wij de schepping van de wereld herdenken en hierbij ons ook herinneren welk onze verantwoordelijkheden als Gods uitverkoren volk zijn.

Een delfstofgroeve in Frankrijk

Met droefheid moeten wij vast stellen hoe de mensheid respectloos met de wereld om gaat. Doorheen de eeuwen heen heeft de mens de aarde uitgebuit. Continue heeft ze zo maar delfstoffen zich toegeëigend of zij er eindeloos van gebruik zouden kunnen maken. Niets ontziend heeft de mens oorden opgezocht waar ze genoeg delfstoffen konden opgraven om zich te verrijken. Hierbij ontzagen zij mens en dier die daar verbleven.

File:Drugchu County Mudslide Aftermath (4881989657).jpg
Gevolgen door ontbossing met Modderstromen als gevolg in Drugchu County, Amdo Tibet (Ch: Zhouqu County Gannan Tibetaanse Autonome Prefectuur).

Erg genoeg zijn er tot op vandaag nog steeds een heleboel mensen die niet inzien hoe wij onze planeet tekort hebben gedaan. Velen willen niet inzien hoe de huidige natuurrampen een gevolg zijn van onze ongebreidelde onvoorzichtigheid van met de aarde om te gaan. Misschien is het om die reden dat God heeft gewild dat wij jaarlijks er eens bij stil staan hoe en waarom dit universum geschapen is.

Zo gaan wij vanavond en morgen in de loop van de dag de scheppingsdagen of scheppingsverhaal nog eens overlopen en na gaan wat de zin van dat alles is.

Van een eerste naar tweede schepping

Als Jeshuaisten of navolgers van Jeshua staan wij niet enkel stil bij die eerste schepping maar zien wij ook naar een tweede schepping. Zo zien wij een oude schepping en een nieuwe schepping waarin de mens moet passen. Voor ons is het belangrijk om hier jaarlijks aan te denken, omdat wij stil in een periode leven van het naar de voleindiging van die schepping gaan; Wij geloven namelijk dat het scheppingswerk nog niet helemaal ten einde is gebracht. De voleindiging zal pas in voege trede als de mens zich helemaal aan God zal hebben gegeven en de satan of vijanden van God aan de voeten van de Messias zullen geworpen zijn en voor goed vertrappeld zullen zijn. Pas als de mens Gods Koninkrijk als een eeuwig vrederijk zal kunnen betreden zal de schepping volledig volbracht zijn en God Zijn rust kunnen nemen op die zevende dag.

Klanken van de ramshoren

De klanken van de ramshoren mogen de stilte van de avond doorbreken om ons aan Gods Stem en Gods toorn te doen herinneren. Het is een oproep om meerdere gebeurtenissen in herinnering op te nemen. De klanken die uitgebracht worden dienen om de Allerhoogste te prijzen als Heerser over het universum, en herinneren er ons aan de goddelijke openbaring bij de Sinaï, en zijn een oproep tot spiritueel ontwaken en berouw. Een uitgebreide nieuwjaarsliturgie benadrukt dan ook Gods soevereiniteit, Zijn zorg voor de mens, en Zijn bereidheid om degenen die berouw tonen te vergeven.

Daarom is er vanavond die oproep tot berouw, omdat wij als meermaals falende mens zo veel schade aan Zijn schepping toe brengen. Het heeft heel wat voeten in de aarde eer de mens gaat beseffen hoe nietig hij maar is en hoe hij slechts een klein raderwerkje in het grote geheel is waar God Heer en meester van is. Dezer dagen komt het er op aan dat wij aan anderen kenbaar maken dat God Is en er steeds zal Zijn en dat Hij de Schepper van hemel en aarde is aan wie wij ons leven te danken hebben.

Dezer dagen ligt het ook aan ons om mensen er bewust van te maken dat wij respect horen te tonen voor die schepping en dat wij zeker niet zo verder kunnen leven zoals wij nu aan het doen zijn. Ook al zien velen het nog steeds niet in dat zij mede verantwoordelijk zijn voor de opwarming der aarde, moeten wij hen proberen er van te overtuigen dat wij elke afzonderlijk mee ons steentje kunnen bijdragen om een ommekeer te maken en de vervuiling een halt toe te roepen.

Na een rampjaar & verdere opwarming van de aarde

Als wij nu onze goede voornemens brengen voor het nieuwe jaar kunnen wij best in dit jaar waar België zo getroffen is door overstromingen denken aan die slachtoffers, voor hen bidden, maar ook bidden om dit in de toekomst te vermijden door juiste stappen te nemen in de goede richting om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Niemand kan ontkennen dat ons klimaat goed aan het veranderen is. In de afgelopen jaren hebben we steeds verder stijgende temperaturen gezien en extreme weersomstandigheden die elkaar opvolgen met een ongekende frequentie. Op dagen zoals deze, is het niet slecht om hier ernstig over na te denken. Het aanpakken van dit probleem zal namelijk een enorme inspanning vergen..God heeft ons de aarde in leen gegeven en wij horen ze degelijk te beheren. Zij die geloven in de Allerhoogste Bore horen dan ook de anderen bewust van te maken van de taak die op de schouders van de mensheid rust.

Begin deze maand hebben zowat 220 medische vakbladen de wereldleiders opgeroepen met spoed actie te ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. De gezondheid van mensen heeft te lijden onder de oplopende temperaturen en de vernietiging van de natuur, klinkt het in een gezamenlijk bericht.

De auteurs erkennen dat de wereld nu vooral bezig is met de strijd tegen het coronavirus, maar benadrukken dat de aanpak van klimaatproblemen niet kan wachten. Er kan niet pas na de pandemie werk worden gemaakt van het snel terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen, vinden ze.

Volgens de bladen reageerden veel regeringen op de coronacrisis door de geldkraan op een ongekende manier open te draaien.

“De milieucrisis vereist een vergelijkbare spoedreactie. Er zullen enorme investeringen nodig zijn die veel verder gaan dan wat momenteel wordt overwogen of geleverd in de wereld.”

Laten wij als goed voornemen voor dit jaar er daar dan ook zorg voor dragen dat de boodschap voor klimaatzin zal worden doorgevoerd.

Dat God u ook de moed en de kracht mag geven om naar jezelf te kijken, je doelen te bereiken en een prachtig jaar te hebben terwijl jij anderen ook kan motiveren om beter voor deze planeet te gaan zorgen.

Shana Tova.

++

Lees ook

 1. Een nieuw jaar voor een wereld vol onzekerheden
 2. Om te onthouden (of niet te vergeten): God is!
 3. Is daar een veroorzaker van alles
 4. Scheppers ster verbinding tussen hemel en aarde
 5. Gods vergeten Woord 10 Schepping 2 Schepper en Schepping
 6. Gods vergeten Woord 12 Schepping 4 De Schepper zelf
 7. Een goddelijk Plan #2 Onvolmaakte Schepping
 8. De Voltooiing van de schepping 4 Buitenbijbelse leer
 9. Dagelijkse Gedachte voor de Bijbellezing van de dag: Een waardig gebruik voor Gods Schepping (januari 02)
 10. Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping
 11. Een goddelijk Plan #6 De ‘verlossing’ van de Schepping
 12. Overdenking: De vertrouwelijke omgang van God is met wie Hem vrezen (Psalm 25:14)
 13. De mens als God
 14. 1 en 14 Nisan – Herinnering van oude wereld en denken aan nieuwe wereld
 15. De gedachte van vandaag: “Geen stilte zodat iedereen zal weten dat er slechts één Allerhoogste Heerser is over de hele aarde” (17 februari)
 16. De verzoening in type en antitype 2 Uitgaan naar Jezus
 17. Dat mensen eindelijk beseffen dat Jehovah de Allerhoogste God van de aarde is
 18. Erkenning van Jehovah’s soevereiniteit
 19. Vanuit het jongerenkamp burgerinitiatief voor het klimaat
Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.