Uitvoering van dienst

Zij die onder Gods Adem gezegend kunnen worden horen er naar te leven en handelen en die Adem van God uit te dragen. De liefde voor de waarheid noodzaakt ons de liefde van de Elohim aan anderen kenbaar te maken.