Uitvoering van dienst

Zij die onder Gods Adem gezegend kunnen worden horen er naar te leven en handelen en die Adem van God uit te dragen. De liefde voor de waarheid noodzaakt ons de liefde van de Elohim aan anderen kenbaar te maken.

Het juiste perron vinden

Het leven kan vergeleken worden met een lange reis die wij moeten maken, waarvoor wij al dan niet een gids kunnen gebruiken. De Allerbeste Plannenmaker heeft voor de mensheid een groot reisplan gemaakt, bestaande uit verschillende boekdelen die elk verschillende aspecten of streken behandelen. Tesamen vormen die werken de Bijbel, het Boek der boeken.