Soon it shall be Erev Pesach and Passover 2019

These days of Spring-cleaning are very special and are the preparation for these coming very special days were we learn and remember two special liberations, one for a particular people and an other one for all who want to accept the liberation of the curse of death.

Shabbat HaChodesh Parshat Tazria, Parshat Metzora en tzara’at

Opgaand naar 14 Nisan moeten wij onze innerlijke staat onderzoeken, het bittere als het zoete in de wereld zien, en er voor zorgen dat wij weer naar de puurheid gaan welke een ware gelovige moet hebben om zich gezuiverd aan God aan te bieden.