Terug gaand naar de originele naam

In dit derde blogbericht gaan wij na waarom het zo belangrijk is om zowel God Zijn Naam als Jezus zijn werkelijke naam te kennen en te gebruiken.

Reden om zich te distantiëren van bepaalde Christenen

Doorheen de kerkgeschiedenis is er steeds een strijd geleverd tussen politiek en macht en heeft men meerdere pogingen ondernomen om de ware leer van Jezus Christus te verdraaien en aan te passen aan plaatselijke gebruiken. Er is een tijd gekomen dat mensen keuzes zullen moeten gaan maken en moeten beslissen of zij bij de Ware gelovigen in God willen behoren of bij de wereld met haar eigen leerstellingen.