Reden om zich te distantiëren van bepaalde Christenen

U zal zich wellicht afvragen waarom die wat moeilijkere naam, alsook waarom een naam gebruiken die in onze contreien niet zo veel in gebruik is, de meeste mensen hem wel kennend onder de in de vierde eeuw vervalste naam “Jesus” of “Jezus”.

Het was in 325 van onze huidige tijdrekening dat door middel van een algemene vergadering waarbij voorname kerkleiders zich onder leiding van Constantijn De Grote in Nicea (het hedendaags İznik in de Bursa Provincie in Turkije) zich bogen over de verschillen van mening en hoe men met de Romeins-Griekse beleving van godsdienst tot een vergelijk kon komen.

De druk van het Romeinse bewind was zo groot dat de kerkleiders er de voorkeur aan gaven om te zwichten voor hun goden verering en akkoord gingen om Jeshua te vergelijken met Zeus en hem ook de eigenschap van een godheid te geven gelijkwaardig aan Zeus en met de naam “Heil Zeus” of “Issou” wat in meerdere talen “Jesus” of hier in het hedendaags Nederlands “Jezus” werd.

Alexander van Alexandrië

Die meervoudigheid van persoon werd zeer heftig besproken. De negentiende patriarch van Alexandrië verzette zich hevig tegen diegenen die Jeshua niet als God wensten te aanschouwen. Alexander van Alexandrië ging hevig in het verweer tegen de LibischBerberse theoloog of ‘godgeleerde’ Arius, die uiteindelijk het onderspit moest delven.

Constantijn de Grote en het Concilie van Nicea verbranden ariaanse boeken, afbeelding uit ca. 825.

De ware gelovigen in Jeshua bleven zich verder verspreiden en konden hun weg vinden en mochten zich gelukkig prijzen dat het nog voor zeer lange tijd de overheersende theologie in het Romeinse Rijk bleef. De gedachte van Jeshua als mens van vlees en bloed en geen godheid werd en wordt nog steeds veelvuldig aangeduid met de titelbeschrijving Arianisme.

Verkondigers van de Ene Ware God en Zijn gezondene Jeshua (Jezus Christus) werd het arianisme ook verspreid onder volkeren die door velen als de ‘barbaren’ werden beschouwd. die buiten het rijk woonden. Sommige keizers zoals Constantius II en Valens waren openlijk ariaans gezind en werkten soms zelfs actief het trinitarische christendom tegen door trinitarisch gezinde bisschoppen te vervangen door Ariaanse bisschoppen. Vooral in het oostelijke Romeinse rijk was er veel aanhang voor het arianisme. Gedurende deze tijd werden ook meerdere ariaanse kerken gebouwd die nog steeds bestaan.

Gregorius van Nazianzus die deel van het concilie van Konstantinopel voor zat

De volgelingen van Jeshua verspreidden zich naar het Westen en konden zo in het midden van de vierde eeuw een groot aantal Germaanse stammen buiten het Romeinse Rijk, er toe over te brengen om Jeshua als de weg naar God te erkennen. Aldus kon onder de VisigotenOstrogoten en de Vandalen bekeerlingen vinden die de Germaanse goden achter zich lieten als niet meer ten nutte voor hen. Doch was het ook voor hen ook niet zo veilig doordat in de vierde eeuw een groot aantal Kerkvaders, gesteund door onder andere de machtige orthodox-katholieke keizer Theodosius I, zich fel tegen het Arianisme keerden , zoals Basilius van Caesarea en Gregorius van Nazianze in het Oosten en Ambrosius van Milaan in het Westen.

Uiteindelijk mag men zeggen dat de ware christenen in het verdomhoekje werden geduwd na het 2de Oecumenische Concilie, Concilie van Constantinopel I in 381. In het Oosten werd er geen plaats meer gegund voor hen die zich verzetten tegen de drie-eenheidsleer.

Het zogenaamde onderzoek naar de perversiteit van ketters – Inquisitie bijeenkomst geschilderd door Francisco Goya

In onze contreien bleef het ware geloof langer in takt. Maar de drang naar mer macht, vanuit uit Rome maakte dat meerdere verschrikkelijke dingen werden toegepast om mensen uit te sluiten en tot bekering te brengen tot het Roomse Katholieke geloof. Die lust naar macht en weelde maakte dat de ‘Kerk’ dingen verzond om mensen geld af te trochelen. Men durfde zelfs over te gaan gelovigen en zelfs priesters en monniken te beschuldigen van duivelse praktijken zodat hun goederen verbeurd konden verklaard worden.

Toch kunnen wij vast stellen dat het pas in het begin van de zevende eeuw was dat als laatsten de Visigotische koningen in Hispania zich tot het rooms-katholieke geloof bekeerden .

Zo veel eeuwen later zijn de ware volgelingen van Jeshua noch steeds in de minderheid en worden zij veelvuldig belaagd door trinitariërs of trinitarische christenen.

In deze eeuw lijkt het zelfs moeilijker te worden om zich met de naam christen nog voor te stellen in een wereld waar weinig eigenlijk interesse hebben in God maar waar bepaalde groepen die zich christen noemen hevig reageren tegenover hen die Jezus niet als God willen aanvaarden. Hun haat gaat dan ook sterk uit naar niet-trinitariërs, Joden en nu ook door vele terroristische aanslagen nog heviger tegen de moslims.

Ook denken vele moslims onterecht dat alle christenen die drie-hoofdige god aanbidden. Velen beseffen niet dat er meerdere christengroeperingen zijn die de drie-vuldigheid niet aanhouden.

Vele christenen vandaag zijn zo door de verscheiden mysteries en dogma’s die bijzonder morren zouden moeten aannemen omdat ze ons menselijk verstand te boven zouden gaan, ook erg ontgoocheld door hun ‘kerk’ of voelen zich eigenlijk niet meer goed thuis in dat systeem dat hun van kleins af is opgedrongen geworden en waar niet al te veel vragen mochten over gesteld worden.

Maar uiteindelijk zullen de mensen keuzes gaan moeten maken, ofwel kiezen voor de wereld, met al zijn geneugten en heidense feesten, mee doend met al die traditionele gebeurtenissen zoals kinderdopen, eerste en plechtige communie, trouwpartijen enzovoort.

Het is in deze wereld dat de mens weer aan toont dat hij nogmaals faalt en god niet weet te vinden omdat hij liever blijft vast houden aan al die tradities, gebruiken die zo ingeworteld zijn in onze gemeenschap dat weinigen er zich van willen ontdoen  (zoals Kerstmis en Pasen).

In dat kadertje van deze wereld moeten wij keuzes maken of wij van de wereld willen zijn of willen behoren tot de wereld van God. En dat laatste is wat ik verkies en ook aan raad aan anderen om voor God te gaan en tot het besef te komen dat wij Jeshua nodig hebben als onze verlosser en bemiddelaar tussen God.

In plaats van zo maar klakkeloos zogenaamde “mysteries” te aanvaarden kan u best zelf eens op onderzoek naar de waarheid, waarbij de Bijbel uw beste instrument moet zijn.

Als u de Bijbel leest moet u dan alle kerkelijke of menselijke leerstellingen opzij schuiven en enkel de woorden nemen zoals zij in de bijbel staan. Hierdoor zal u meer kennis verwerven en komen te zien wie wie is en wat zij voor ons betekenen.

Dan zal je ook gaan beseffen dat ware gelovigen in de Ene Ware God zich moeten afzonderen van diegenen die er heidense praktijken op na houden en God Zijn leerstellingen niet navolgen (zoals bijvoorbeeld geen afbeeldingen van God te maken.).

Wij moeten beseffen dat de tegenstander naargelang de tijd vordert heviger te keer zal gaan tegen diegenen die niet naar hun plooien dansen. Maar zij die verkiezen niet van de wereld te zijn maar zich willen overdragen aan God zullen merken dat het juist Die Enige Ware God is die ons zal sterken en tegemoet komen om de druk van deze wereld te weerstaan.

Vandaag beginnen wij met deze plek op het net met ook onze stem te laten horen en over te gaan tot de verdere verspreiding van het Woord van God en de verkondiging van het Goede Nieuws.

++

Enkele teksten om door te nemen

 1. Messiaans, Joods of Christen
 2. Mijn geloof
 3. Wie is een Jeshua-ist
 4. Betreft jeshua-isten
 5. Wat betreft Waarom geloven in God?
 6. Saturnus, Janus, Zeus, Sol, donkerte, licht, eindejaarsfeesten en geschenken
 7. Zeus een heerser van hemel en aarde
 8. Heil tot de gezondene van God of Zeus
 9. Minimaliseren van Gods Kracht de Heilige Geest
 10. Hellenistische invloeden
 11. Naamsverandering voor het behoud van vrede
 12. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #5 Apologeten
 13. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #7 Afstandelijken, donatisten en arianisten
 14. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #8 Concilie van Constantinopel
 15. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #11 Vredelievende waarheidzoekers
 16. Politiek en macht eerste prioriteit #2 Arianisme, Nestorianisme en Monofysitisme
 17. Politiek en macht eerste prioriteit # 3 Verhoging van Maria en de Heilige Geest
 18. Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 1 Rabbijn Jeshua en Romeinse weerstand
 19. Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 2 Rotsgraf, Beenderdoos en Grafkerk
 20. Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 3 Oog voor de Grafkerk
 21. De Falende mens #2 Vrije keuze
 22. Welke dingen zoeken
 23. Kan men God zoeken en ervaren
 24. Als je beseft dat God bestaat
 25. Is er een verbinding tussen God en mens?
 26. Een kerk naar smaak en taal
 27. Yahushua, Yehoshua, Yeshua, Jehoshua of Jeshua
 28. Een Naam voor een God #7 Jahwe(h) niet Hebreeuws
 29. De nacht is ver gevorderd 12 Studie 3 Lessen uit het verleden 1 Makkabeese opstand
 30. Eerste Joods-Romeinse Oorlog
 31. Kerstboomversiering en vruchtbaarheidsritus
 32. Geloof in slechts één God
 33. Drie-eenheid of Drie-vuldigheid
 34. Rond God de Allerhoogste
 35. De Schepper God wil gevonden worden
 36. Rond Jezus
 37. Eigenheden aan God toegeschreven
 38. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 39. Christus Jezus: de Zoon van God
 40. Zoon van God
 41. Selectie teksten tot Jezus de weg
 42. Selectie teksten rond Geloof in God
 43. Geselecteerde teksten rond relatie met God
 44. Geselecteerde teksten rond kerk en geloof
 45. Boek der boeken de Bijbel
 46. Wat te vinden in de Bijbel
 47. De Bijbel 8: Gods Woord niet van mensen
 48. De Bijbel 9: Geheel nuttig

++

Aansluitende lectuur in het Engels

 1. Looking for answers on the question Is there a God #1 Many gods
 2. Application of old pagan concept of trinity
 3. Framework and vehicle for Christian Scholasticism and loss of confidence
 4. Roman, Aztec and other rites still influencing us today
 5. 1691 years ago on June the 20th in 325
 6. Necessity of a revelation of creation 2 Organisation of a system of things
 7. Counterfeit Gospels
 8. Problems correspondents have with the Trinity Doctrine
 9. Germanic mythological influences up to today’s Christmas celebrations

+++

Gedachten van anders denkenden

 1. Geen enkelspel
 2. Wie is deze Jezus toch? Da 7,9-10.14-14; Mt 17,1-9
 3. Het mysterie aanvaarden; Ex 34,4b-6.8-9; Joh 3,16-18
 4. Maria Boodschap; Lc 1,26-38
 5. De Kerk: Levend Organisme of Systeem?
 6. Toeverlaat in de toekomst
Advertentie

11 gedachten over “Reden om zich te distantiëren van bepaalde Christenen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.