De levensreis van een Kabbalist

De Goddelijke Schepper wandelt samen met Zijn creaties en op moeilijke ogenblikken voor de mens is Hij bereid deze verder te dragen en in veiligheid te brengen.

Metgezel en Begeleider

Het leven is een gebeurtenis van constant leren. Het vergt een openheid en bereidwilligheid om te willen zien. De Bore heeft een Metgezel voor de mens voorzien die mee de woorden draagt van Hem die hem gezonden heeft, en die leven kunnen geven.