Uitvoering van dienst

Zij die onder Gods Adem gezegend kunnen worden horen er naar te leven en handelen en die Adem van God uit te dragen. De liefde voor de waarheid noodzaakt ons de liefde van de Elohim aan anderen kenbaar te maken.

Onderweg delen van vreugde

De negende en laatste dag van Soekot is het Simchat Thora (ook: Simhat Torah). Op Simchat Thora is de jaarlijkse lezing van de gehele Thora compleet en zijn wij op het punt gekomen om de jaarcyclus weer aan te vangen met dankbaarheid en vreugde voor het van God gekregen Woord en Regelgeving.