Uitvoering van dienst

Gods Adem kan tot iedereen komen, maar wordt niet zo maar aan iedereen gegeven om in het hart te blijven. Enkel de tsadikim kunnen gezegend worden met het gevoel van groeiende ahavas HaEmes.

Elk van ons moet opgroeien. Daarbij wordt verwacht dat ons daarbij chochma of wijsheid moge toekomen. Om zulk een juiste wijsheid te bekomen komt het er op aan dat wij ons laten voeden door de Adem van God. Wij moeten de Ruach haElohim of Ruach Hakodesh door ons laten vloeien zodat de zera (of het zaad) van de chachma of wijsheid mag groeien in ons diepste.  Hiertoe nemen wij de Wens van God ter harte en luisteren wij naar Zijn Stem en nemen wij zo veel mogelijk onderwijs van de Allerhoogste in ons op, onder deskundige leiding.

Door aanmoediging voor ons en anderen met godsvruchtige toelegging op de Geschriften kan er wijsheid en tucht verworven worden. Met het leren van woorden van inzicht en door opvoedende tucht te ontvangen kan men zich voorbereiden op een waardig leven waar recht, gerechtigheid en oprechtheid kunnen heersen. Hierbij komt het op aan dat men de onwetenden voorlicht en schranderheid geeft, en er zich op toelicht de jeugdige inzicht en bedachtzaamheid te geven. Niet dat men er altijd zal in slagen om zo te doen. Maar men hoort wel het te proberen. Zo zullen de wijzen, die de woorden van onderricht horen hun kennis kunnen vermeerderen, en de verstandigen zullen dan verder inzicht verwerven.

Opdat men Da’as van chochma en musar (discipline) zou hebben; om de woorden van biena te begrijpen; (3) Om de musar te ontvangen van degenen met seichel, tzedek en mishpat, en meisharim (billijkheid, oprechtheid); (4) Subtiliteit gevend aan het simpele, aan de na’ar, da’a’s en discretie. (5) Een chacham (wijs persoon) zal horen en zal meer leren, en een man van begrip zal wijze raad ontvangen: {Mishle 1:2-5 OJBV}

Als Kinderen van God willen wij ook medewerkers zijn van Hem en anderen laten zien dat wij bereid zijn voor Hem te werken.

Want wij zijn mede-po’alim (arbeiders) van Hashem, jij bent de sadeh Hashem (veld van G-d), jij bent Hashem’s binyan (gebouw). [YESHAYAH 61: 3]  {1Co 3:9 OJBV}

Dat werken voor God valt ons niet zwaar of voelt niet aan als een last, maar als een zegen. Jehovah dienen gebeurd met vreugde, want wij zijn bewust van ons erfdeel.

En gij zult zich verheugen voor Hashem Eloheichem, gij, en uw banim, en uw banot, en uw avadim, en uw dienstmaagden, en de Levi die in uw she’arim is; voor zover hij geen chelek of nachala bij u hebt.{Deu 12:12 OJBV}

Dien Hashem met simchah; kom voor zijn aanwezigheid met vreugdevol gezang. {Psa 100:2 OJBV}

Als wij durven verschijnen in Zijn aanwezigheid met gejuich en onze bereidwilligheid aan Hem tonen zal Hij ons bijstaan en kracht geven om onze taak te vervullen. Wij beseffen de belangrijkheid van onze taak en omdat deze dienst ons uit barmhartigheid is toevertrouwd, geven we de moed niet op.

Daarom, aangezien het door de chesed van Hashem is dat we deze sherut, deze kehunah, [2C 3:16] hebben, zijn we onverschrokken. [TEHILLIM 18:45; YESHAYAH 40:31] {2Co 4:1 OJBV}

En om onze taak rechtvaardig te vervullen zullen wij zorgen dat er niets is dat aanstoot zou kunnen geven. In een onberispelijke vorm zullen wij ons van die belangrijke taak kwijten.

Wat de omstandigheden ook ogen zijn zullen wij steeds klaar staan om de Elohim te dienen met een onverdeeld hart.

Maar Shmuel was mesharet (predikant) vóór Hasjem, zijnde een na’ar, omgord met een ephod bad (linnen kleed). {1Sa 2:18 OJBV}

Of je in je omstandigheden nu veel of weinig kunt prediken, als je jezelf niet gaat vergelijken met anderen, zal je ‘blij kunnen zijn’ als je je dienst met hart en ziel doet.

Maar laat ieder mens zijn eigen ma’aseh bewijzen en dan in zijn eigen ma’asim in plaats van in die van zijn re’a (buurman) zal hij kavod vinden. {Gal 6: 4 OJBV}

Door de dienst grondig uit te voeren tonen wij de liefde voor Jehovah en voor onze re’a of naaste. Op die wijze zullen wij onszelf zowel als degenen die naar ons luisteren kunnen redden.

Wees zowel jegens jezelf als jegens je Messiaanse hora’ah (instructie), en wees arain getun (verdiept), torud (volledig verzonken en betrokken) in hen. Want door dit te doen, zul je naar Yeshu’at Eloheynu komen, en dit betekent niet alleen jijzelf maar ook degenen die je hatafah horen [over Rebbe Melech HaMoshiach]. {1Ti 4:16 OJBV}

+

Voorgaande

Onwetendheid, wettigheid en zondigheid

De Adem Die Zich kenbaar maakte

Hij die doet ontstaan Zijn Adem tot ons

Zich onder de Adem stellen

Onder Adem zijnde maakt een taak hebbende

Metgezel en Begeleider

++

Aanvullend

 1. De Adem van God tot bestaan, leven en tot relatie brengend
 2. Allah, de Barmhartige, de Genadevolle komt alle lof toe
 3. Bijbel, helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest ter onderricht
 4. Een tijd van plicht, verantwoordelijkheid en verantwoording
 5. Secularisatie en opdrachten voor alle mensen
 6. De nacht is ver gevorderd 19 Studie 4 Wat te doen
 7. Schepper en Blogger God 6 Voor Zijn volk
 8. Dit is God se wil . . . dat alle soorte mense gered moet word
 9. Gods woorden inscherpen en erover spreken
 10. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 11. Welk deel van het lichaam ben jij
 12. Plicht van aanmoediging
 13. In je koers volharden en mensen aanmoedigen
 14. Zaai en oogst in de tuin van uw hart
 15. Kiemend zaad
 16. Zodra het zaadje van het geloof wortel schiet …
Advertentie

Een gedachte over “Uitvoering van dienst

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.