Zich onder de Adem stellen

Elke mens krijgt in zijn leven een ogenblik waar hij keuzes zal moeten maken die zijn verdere leven zullen bepalen. Ieder menselijk wezen zal ook al of niet Gods Adem kunnen voelen en zal daarnaar moeten reageren. Hoe wil jij op Gods Ademtocht reageren?

Zuiverheid en verantwoordelijkheid van leden en leiders in een gemeenschap

Als mens moeten wij bewust zijn dat wij omringd worden door vele tradities die ons makkelijk kunnen doen meeslepen in een godsdienst die niet volgens de wensen van de Allerhoogste verloopt. De mens moet er zich van bewust zijn dat niet enkel van het Joodse volk verlangd wordt dat zij Gods wegen volgen. Elkeen die beweert God lief te hebben zou zich moeten voegen naar de geboden die God heeft gegeven.