Een Jeshuaist voor u

Fijn dat u hier langs bent gekomen. Hoe u deze plek hebt gevonden mag Joost weten. In ieder geval wordt het ten zeerste gewaardeerd dat u hier bent en bied ik u mijn vredeswens aan.

Shalom, Baruchim Haba’im

Ik sta hier ter beschikking als een volgeling van de Nazareense Grote Leermeester. In navolging van zijn wens en verwachtingen gebruik ik het internet onder andere om de Blijde Boodschap te verkondigen en om mensen te laten zien dat Jeshua of Jezus Christus de lang verwachte beloofde Messias is en de weg naar God.

Detail of the right part of The Presentation o...
Detail van het rechtse deel van de Presentatie van de Gezegende Maagd, dat de Kohen Gadol (Hoge Priester van de Tempel van Jeruzalem) in zijn kledij volgens de voorschriften in Exodus 28. (Foto credit: Wikipedia)

Zoals elke Jeshuaist vindt ik het belangrijk dat mensen komen in te zien dat men tot hetzelfde geloof moet komen als die Grote Leermeester Jeshua. De Elohim Hashem heeft die man van vlees en bloed de autorisatie gegeven om in Zijn Naam te spreken en te handelen. Alsook heeft de Allerhoogste Elohim hem verhoogd tot Kristos of Christus en als kohen gadol of hogepriester in de orde van Melchizedek aangesteld als bemiddelaar tussen Hem (Jehovah God) en de mens.

Als gelovige in de eniggeboren geliefde zoon van God wens ik, de mensen die hier langs komen en hen rond mij, Jeshua beter te leren kennen, maar ook zijn hemelse Vader zonder wie Jeshua niets kon doen. In Hem moeten wij onze hoop stellen. Hij moet onze rots in de branding zijn.

Als nederige dienaar van God kan ik enkel hopen dat ik hier en daar toch enkele lichtpuntjes zal kunnen laten branden in de duisternis van deze wereld waar heden het geld en vertier de goden van de dag zijn geworden.

Indien u vragen hebt bij bepaalde dingen die ik neerschreef, laat niets er u van weerhouden om mij hierover aan te spreken en/of vragen te stellen.

Indien u datgene wat ik neergepend heb juist vindt of graag ziet, zou ik het waarderen indien u mij dit ook zou laten weten door gebruik te maken van de ‘Like’ button. Het aanklikken van die toets kan mij ook stimuleren om verder op deze weg te gaan en meerdere teksten te publiceren. Laat het dus gerust een klopje op mijn schouder zijn dat gewaardeerd mag worden.

Dat deze site een kleine aanvulling mag zijn voor Nederlandstaligen op de hoofdsite Jeshua-ists, waar ik u ook graag voor uitnodig om deze te komen te bezoeken.

Ik wens u in ieder geval veel leesgenot en hoop u hier meer dan eens aan te treffen.

Het ga u goed.

Advertentie