Uitnodiging tot het Jeshuaisme

Iedereen kent wel het Jodendom en het Christendom en in mindere mate de Christenheid. In het Christendom treft men zeer veel trinitarische christenen terwijl de Christenheid een samenbundeling zou moeten zijn van niet-trinitarische of unitaire christenen, het is te zeggen, volgers van Christus en zijn God, welke een Eeuwige Alwetende Hoogst Almachtige Geest is die geen enkele mens kan aanschouwen.

In deze wereld waar de Elohim weinig aandacht krijgt zijn er toch nog mensen die er voor kiezen om de wereld niet na te lopen, maar eerder de wil van God te doen. Zij wensen meer aandacht te schenken aan wat de Bijbel werkelijk zegt en niet zo maar te geloven wat mensen beweren dat de bijbel zou zeggen en Schriftuurlijk niet kan bewezen worden.

Zij die verkiezen de Bijbelse leerstelling te volgen en de Schrift als gids voor het leven te gebruiken, alsook slechts Één Ware God willen eren en ten dienste staan in een verbondschap met het Volk dat God zelf heeft uitverkozen, kunnen zich bij de Jeshuaisten voegen.

Als gelovigen die de Nazarener rebbe de volle eer willen geven die hij zou moeten genieten, zijn Jeshuaisten de schakel tussen het Joodse volk dat in hem de Messias wil zien en de goyim of niet-Joden die zich onder die grote Joodse leermeester willen verenigen om samen in broederlijke eenheid onderdeel te zijn van het Lichaam van Christus. Daarom zijn al diegenen die niet tevreden zijn met hun kerkgemeenschap omdat daar heidense dingen gebeuren of omdat zij niet volgens het voorbeeld van Christus leven, uitgenodigd om zich te verenigen in een groep die getuigenis wil afleggen van het Lam van God, Jeshua de Messias, dankzij wie wij verlossing genieten.

+

Vindt meer over Jeshuaisten

  1. Jood, Messiaans Jood, Messiaans, Christen of beter een Jeshua-ist
  2. Wie is een Jeshua-ist
  3. Ken jij een Jeshua-ist
  4. Waarom een Jeshuaist worden
  5. Jeshua-ists and Messianics
  6. Jeshuaists or Followers of Jeshua
  7. Who is or can be a Jeshuaist
Advertentie