De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #2 Man van geloof

Adam mag dan wel de eerste man zijn die de wereld kent, maar voor ons geloof is de nomade wiens naam van Abram naar Abraham verandert is door God veel belangrijker. In voorgaand en volgend bericht gaan wij dieper op die Bijbelse figuur in.

Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 2 Verbondswetten

De Niet-zienbare Eeuwige sprak tot de mens en gaf hun Zijn Tien Uitspraken, de Thora of Wetsvordering die zij ter harte konden nemen om hun leven ten goede op te bouwen. Doorheen de eeuwen heen gingen velen die toch beweerden god te volgen lichtzinnig om met die geboden, met gevolg dat het nu voor ware God liefhebbenden het moeilijk is om zich aan te sluiten bij een religieuze groepering, omdat zij De Wet van God willen voorop stellen.