Hij die doet ontstaan Zijn Adem tot ons

Vooraleer wij iets eten of drinken kan men velen van ons een zegen of bedespreuk horen uitspreken, waarbij wij onze dankbaarheid aan God betonen, maar ook aangeven dat “Hij het is die dit alles laat ontstaan bij Zijn Woord.”

Elke dag denken wij aan Dé Logos, of Het Woord dat door de Elohim Hashem tot ontstaan brengt. Moshe opent er zelfs zijn neertekeningen mee in de Bereshith of de Ontstaansgeschiedenis. Telkens vermeld de schrijver dat de Elohim sprak en dat er kwam te ontstaan.

Gen 1:1 In het begin schiep Elohim Hashomayim (de hemel, Himel) en Haaretz (de aarde)2 En de aarde was woest en ledig [tohu vavohu (zonder vorm en vol leegte)]; en duisternis lag over de diepte, en de Ruach Elohim (Geest van God) zweefde over de wateren.3 En Elohim zei: Er zij ohr (licht), en er was licht. 4 En God zag het licht, en vond het tov (dat het goed was); en God verdeelde tussen het licht en de choshech (duisternis). 5 En Elohim noemde het licht Yom (Dag), en de duisternis noemde Hij Lailah (Nacht), en het was avond en het was ochtend, op Yom Echad (de eerste dag). {WBvG Ge 1:1-5)

Telkens wordt er herhaald dat de Elohim sprak en er zo tot stand kwam.

6 En Elohim zei: Er moet een uitspansel zijn (of een vlak gespannen worden) in het midden van de wateren, en dat het de wateren van de wateren scheidt. 7 En God maakte het uitspansel en scheidde de wateren die onder het uitspansel waren, van het midden van de wateren, en de wateren van boven. 8 En God noemde het uitspansel hemel, en het was avond en het was ochtend, en er was een tweede dag. {WBvG Ge 1:6-8}

Dat spreken werd mogelijk door de Ruach of Adem van God die zich over de duisternis verplaatste en vanuit de chaos ordelijkheid creëerde. Maar die Adem van het Geestelijk wezen ging nog verder en liet zich in en door een hoopje aarde vloeien, waarbij doorheen de geknede figuur levensadem vloeide en de aardse mens tot bestaan kwam. Door dat gebeuren kan men er op aan dat er een intiemer verband moet zijn tussen die Adem die doorheen de figuur vloeide en die andere schepsels die wel bij dat Woord tot ontstaan kwamen, maar niet die levensadem in zich konden voelen vloeien.

24 En Elohim sprak: De aarde moet de levende wezens naar zijn aard voortbrengen, en het vee, en het kruipende, en de dieren van het veld en de dieren volgens hun soort. (En zo gebeurde.) 25 En God maakte het beest van de aarde naar zijn soort, en vee naar zijn soort, en alles wat op de aarde kruipt naar zijn soort; en God zag dat het tov (goed) was.

26 En toen zei de Elohim: “Laat ons mensen maken naar ons beeld {met Demut Elohim } [ in onze tzelem, naar onze demut of demoot (gelijkheid of gelijkenis)], opdat zij mogen heersen over de gehele aarde en over alle dieren die over ha’aretz (de aarde) kruipen.” 27 En God schiep de mens naar Zijn zelem (beeld), in de tzelem Elohim (naar het beeld van God) schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. {WBvG Ge 1:24-27}

Na die scheppingsdaad maakte de Elohim zich verder kenbaar als de Gever van al die dingen die Hij geschapen had.

29 De Ik ben die ben, Al’Lah sprak: “Hinei (Zie), ik heb jullie gegeven, al het zaaddragend gewas op het gezicht van Kolhar’etetz (de hele aarde) en alle bomen, waaraan zaaddragende boomvruchten zijn. Het zal jullie tot voedsel zijn. 30 En voor alle dieren van de aarde, en voor al het gevogelte van de lucht, en voor alle inwoners van het land die er zijn, zal de ziel van het beest leven; en zal het groene gewas tot voedsel zijn. Zo gebeurde.. {WBvG Ge 1:29-30}

De Elohim Hashem Jehovah God Zelf is een Geest Wiens Ruach of Adem / Wind een geestelijk element is dat over alles heen zweeft. Het is geen persoonlijkheid zoals sommige mensen denken of aannemen. Maar het is eenvoudigweg onderdeel van het Zijn of Wezen van Die Goddelijke Geest. Zijn Adem is iets als water en vuur dat kan vloeien of uitbreken, tot zelfs overdonderen. Zo is Die Geest of Adem iets wat over de nakomelingen van Adam kan komen, die dan ook „in Heilige Geest” gedoopt kunnen worden en als nieuwe mens zoals Adam tot ontstaan kunnen komen in de wereld van God.

“want Johannes doopte wel met water, maar gijlieden zult met den Heiligen Geest gedoopt worden niet veel dagen na dezen.” (Hnd 1:5 Jonge)

“Toen werd ik indachtig aan het woord des Heeren, hoe Hij zeide: Johannes doopte wel met water, maar gij zult worden gedoopt met den Heiligen Geest.” (Hnd 11:16 Jonge)

Het is Gods Adem en Gods Kracht die ook tot ons kan komen en ons verder kan voeren dan de gewone of ‘ongoddelijke’ mens. Doorheen de Schrift kan men aanduidingen zien dat de Elohim niet liever wil dat die Adem van Hem in elk menselijk schepsel blijft vertoeven en zo een innige band met Hem mogelijk maakt. Het is door zich te laten voeden met Die Adem of Geest, dat wijsheid tot de mens kan komen.

“ziet daarom uit, broeders! naar zeven mannen uit u, van goed getuigenis, vol van den Heiligen Geest en wijsheid, die wij stellen zullen over dit werk;” (Hnd 6:3 Jonge)

“En dit woord behaagde aan de geheele menigte, en zij verkozen Stefanus, een man vol van geloof en van den Heiligen Geest, en Filippus, en Prochorus, en Nikanor, en Timon, en Parmenas, en Nikolaas, een proseliet van Antiochië,” (Hnd 6:5 Jonge)

“Want hij was een goed man en vol des Heiligen Geestes en des geloofs. En een groote menigte werd den Heere toegevoegd.” (Hnd 11:24 Jonge)

Gelovigen in de Ene Ware God moeten vol van de Adem van God zijn. Die Adem moet door merg en been gaan en elke vezel van ons lichaam vervullen. Door Gods Woord tot ons te laten komen kan Zijn Geest ons bereiken in het diepste van ons hart. Dan kan het ons beroeren en doen veranderen, ons doen groeien in geloof. Zelfs als wij verzoeken dat Hij over ons komt zal de geest van de Soevereine Heer Jehovah tot ons komen en kunnen rusten op eenieder die vraagt. Het is ook zo dat Jehovah Zijn Adem door meerdere mensen kan laten gaan die dan hun stem ook in onze huidige duisternis kunnen laten klinken. Zo zal Jehovah vandaag ook meerdere mensen zegenen en gebruiken om  goed nieuws te vertellen aan de zachtmoedigen. Zoals Hij vroeger Zijn profeten gebruikte stuurt Hij vandaag nog steeds mensen de wereld in om mensen met een gebroken hart te verbinden, alsook om aan de gevangenen of aan wie opgesloten zitten hun ogen wijd te laten openen. Zelfs zij die vandaag vervolgd worden kunnen zich laten sterken door die Adem van God. Voor elke mens maakt God ruimte en heeft Hij oog. Als zij beseffen dat zij die hen proberen te onderdrukken slechts zeer klein zijn in vergelijking met de Elohim, zal er ruimte zijn voor die Adem om ons te sterken in het vertrouwen in God en weerstand te kunnen bieden tegen hen die ons kleineren en haten. Jehovah heeft geen speer of zwaard nodig om ons te redden of bij te staan. Zijn overheersende Kracht is overal en kan ook met ons zijn als wij dat toestaan.

2Ch 20:15 En hij zei: Let goed op, heel Yehudah, en gij inwoners van Yerushalayim, en gij Melech Yehoshaphat. Zo zegt Hashem tot u: Wees niet bang of ontzet vanwege deze grote menigte; want de milchamah is niet van jou, maar die van Elohim.{2 Kronieken 20:15 OJBV}

Zo moeten wij Jehovah altijd voor ogen houden en Zijn Adem tot ons laten komen zodat wij niet zullen wankelen of ten val komen.

Ik heb Hashem altijd voor mij geplaatst; omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen.
(Psa 16: 8 OJBV)

Dat Die Adem dicht tot ons komt zullen wij kunnen voelen en hoeft ons niet bang te maken. Als je goed oplet zal je trouwens die nabijheid van God bewuster komen aan te voelen.

Heb je duidelijk gezien dat Jehovah je op specifieke manieren in je leven helpt? Voel jij soms aan dat je antwoorden van God krijgt? Voel jij Zijn beschermende Hand over jou?

Besef dat de Elohim Hashem de ideale Vader is. Hij luistert naar onze gebeden en voorziet in wat we nodig hebben, zowel materieel als geestelijk. Hij leidt ons op en steunt ons. En hij zal nog prachtige dingen voor ons doen in de toekomst. Op Hem kunnen wij rekenen. Wij hebben er de allerbeste redenen toe om Zijn Adem tot ons te laten komen en Zijn Woord ons te laten voeden.

Hij Die doet ontstaan zal ons leven ook in stand houden en ‘rijker’ maken. En ook al zal er een moment komen dat ons leven ten einde zal komen, zullen wij dan mogen uitzien naar latere tijden wanneer de Adem weer tot ons zal komen om de levensadem verder tot in oneindigheid in ons te laten zijn.

Wat maakt het ons gelukkig te weten dat onze Vader van ons houdt en voor ons zorgt, nu en in de toekomst!

+

Voorgaande

Bestaan en moeilijke herkenning van het Hoogste Godheidswezen

++

Lees hier verder meer over

 1. Het begin van alles
 2. Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 1 Ontstaan en plaatsing eerste mens
 3. De Schepper achter eerste levende wezens
 4. Bereshith 2:4-14 Adem en leven plaatsing door de Elohim God
 5. Voorziening van leven
 6. De Adem van God tot bestaan, leven en tot relatie brengend
 7. Het Geschreven Woord: Logos

+++

Aanvullend

 1. Is daar een veroorzaker van alles
 2. 2de vraag: Wat of waar is het begin
 3. Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (2)
 4. Gods vergeten Woord 12 Schepping 4 De Schepper zelf
 5. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten
 6. Uit- en In- Ademen
 7. Bijbelteksten bij “Uit- en In- Ademen”
 8. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 1 Levensadem en ziel
 9. Betreft de Mens
 10. Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel
 11. Johannes evangelie en het Woord Logos
 12. Word-Verbum-Logos-Ereyga
 13. Allah, de Barmhartige, de Genadevolle komt alle lof toe
 14. Kosmos, Schepper en Menselijk Lot

+++

Verder verwant:

 1. Aldus sprak…God?
 2. En God schiep…
 3. Door het Woord kwam alles tot stand.
 4. Bewijzen van Schepping
 5. De scheppingsverhalen in Genesis 1 en 2
 6. Wandelen met God

6 gedachten over “Hij die doet ontstaan Zijn Adem tot ons

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.