Het belangrijkste punt om een jeshuaïst te zijn

Meerdere mensen hebben al gehoord van het gebod “Boven al bemin één God” maar denken daar niet echt bij na wat die Ene God wel mag zijn of betekenen.

Degene die een Jeshuaïst wil zijn, moet iemand zijn die in Jeshua gelooft, maar nog belangrijker ook houdt aan datgene wat Jeshua (Jezus Christus) zelf geloofde. Men kan Jeshua niet volgen als een discipel van hem als men niet gelooft in dezelfde waarden en in dezelfde zaken als de Messias.

Als toegewijde jood wist Jeshua heel goed hoe hij een onderdeel van de natuur of schepping was die slechts kon bestaan door de krachten van iemand die hoger is dan hem. En dat Allerhoogste Wezen was voor hem het belangrijkste Opperste Wezen dat elke persoon in de wereld moet komen te kennen.

Jeshua bleef zich tot de mitzvot houden en wilde mensen rondom hem vertellen hoe belangrijk het is om in overeenstemming te zijn met het belangrijkste gebod voor de mensheid.

Jeshua (Jezus Christus) wist over de 613 miztvot die aan het Volk van Israël werd gegeven. Hoewel het niet zou helpen om een paar van hen te houden zonder zich te houden aan de belangrijkste bepaling. Het enige gebod dat elke persoon in zijn hart moet dragen. Als men sterk blijft bij die eerste mitswa, dan kan men het schild van het geloof nemen waarmee een mens alle vurige pijlers van de goddelozen kan uitblussen. (Efeziërs 6:16)

Jeshua wilde niet alleen dat de wereld weet dat de aarde toebehoord aan Jehovah (Exodus 9:29), maar dat de mens Hem zal moeten erkennen als de Allerhoogste die alle dingen schiep (Genesis 1 en 2; Openbaring 4:11; Hebreeën 3: 4) en dat naast Hem wij geen andere goden zouden hebben (Exodus 20: 3). Niet beschikken over beelden of beelden die zijn gemaakt om te aanbidden of iets te maken hebben met dat in de hemel boven of in de aarde onder of in de wateren onder de aarde, er niet voor te buigen of ze te dienen; want Hij, de Allerhoogste, Elohim Hashem, Jehovah, zou de God van allen moeten zijn.

“Gij zult geen andere goden hebben vóór Mijn aangezicht. Gij zult u geen beeld maken of enige gestalte van wat in den hemel van boven of wat op aarde van beneden of wat in het water onder de aarde is. Gij zult u voor hen niet nederwerpen, noch hen dienen, want Ik, de Eeuwige, uw God, ben een ijverzuchtig God, die de misdaad der ouders straft aan de kinderen, aan de derde en aan de vierde geslachten, bij hen, die Mij haten; En genade bewijst tot aan duizenden geslachten bij hen, die Mij beminnen en bij hen, die Mijne geboden in acht nemen.” (Ex 20:3-6 Onderwijzer_Pentateuch)

“Gij zult niet maken naast Mij — zilveren afgoden en gouden afgoden zult gij u niet maken.” (Ex 20:23 Onderwijzer_Pentateuch)

“Gij zult u geen afgoden maken, en een gehouwen beeld of een gedenksteen zult gij u niet oprichten, en een steen met beeldwerk zult gij niet leggen op uw land, om u erop neder te werpen, want Ik ben de Eeuwige, uw God.” (Le 26:1 Onderwijzer_Pentateuch)

“Gij zult u voor hen niet nederwerpen, noch hen dienen; want Ik, de Eeuwige, uw God, ben een ijverzuchtig God, die de misdaad der ouders straft aan de kinderen, aan de derde en aan de vierde geslachten, bij hen, die Mij haten;” (De 5:9 Onderwijzer_Pentateuch)

Laten we ons bewust zijn van hoe die Goddelijke Schepper alle rechten zou hebben om voor altijd de Eeuwige te zijn (Psalm 90: 2; Jeremia 10:10). Jeshua wilde dat iedereen zou moeten weten dat Hij de Allerhoogste is.

“opdat zij weten, dat alleen uw naam is: HERE, de allerhoogste over de ganse aarde. {}” (Ps 83:18 NBG51)

“Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden U toe en Gij hebt hen Mij gegeven en zij hebben uw woord bewaard.” (Joh 17:6 NBG51)

“25 Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en dezen weten, dat Gij Mij gezonden hebt; 26 en Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken, opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen.” (Joh 17:25-26 NBG51)

Jeshuaisten of volgelingen van Jeshua weten die Allerhoogste, afgescheiden (heilige) Naam en zoals Jeshua, willen zij dat anderen die Naam leren kennen.

“En gij zult te dien dage zeggen: Looft de HERE {יהוה = Jehovah}, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend, vermeldt, dat zijn naam verheven is.” (Jes 12:4 NBG51)

Zoals het heel duidelijk was voor Jeshua Wie Diegene is Die de wereld heeft opgericht en hoe we Zijn Naam zouden moeten leren kennen en Zijn Woorden zouden moeten volgen, zouden alle aanhangers van Jeshua ook anderen moeten laten weten dat

De eerste mitzvah is dat we de opdracht hebben gekregen kennis te verlenen over de aard van het bestaan van G-d, dat wil zeggen dat hij de oorspronkelijke oorzaak en bron van bestaan is die alle creaties tot stand brengt.{Belief in G-d}

De bron van dit gebod is G-d’s verklaring (verheven zij Hij), “Ik ben G-d, uw Heer.”

[Wij zien dat dit gebod is opgenomen in het totaal van 613 van] het einde van de traktaat Makkos, waarin staat: ‘613 geboden werden aan Moshe in Sinai gegeven. Van welk vers zien we dit? – ‘De Torah, die ons door Moshe werd geboden.’ ” (Deut. 33:4) Dit wijst [dat het aantal mitzvos dat Moshe ons geboden heeft gelijk] de numerieke waarde van het woord Torah is.(In het woord ‘Torah’, de tov = 400, vov = 6, reish = 200 en hei = 5) Het Gemarathan vraagt:” Maar is dit de juiste numerieke waarde ? Het komt slechts uit op 611! “Het antwoord werd gegeven:” De twee geboden ‘Ik ben G-d, je Heer’ en ‘Geen andere goden’ (Exodus 20:3. Deut. 5:7) werden direct van G-d gehoord ‘ en niet door Moshe. [en niet door Moshe. Zij worden daarom niet in het woord Torah in dit vers genoemd, dat alleen betrekking heeft op de 611 mitzvos die door Moshe werden gegeven. Het is echter inbegrepen, in totaal van 613.]
Uit deze passage blijkt dat “Ik ben G-d, uw Heer”, dat wil zeggen kennis van G-d, zoals hierboven uiteengezet, wordt geteld als een van de 613 mitzvos. {Belief in G-d}

*

Engelse versies: The Most Important Point to be a JeshuaistBelief in G-d

File:The 1st Commandment of God. I am the Lord thy God. You shall have no other gods before Me..jpg
Het 1e Gebod van God, gegroefd in steen. De foto is genomen in het park van het Slavische Schrift en Cultuur in de buurt van de Kathedraal van de Verrijzenis van Heer Jezus Christus van de Russische Orthodoxe Kerk in Khanty-Mansiysk.

++

Aanverwante artikelen

 1. Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God
 2. Zij die in de renbaan lopen en geroepen zijn voor rechtvaardiging door geloof
 3. De moderne Messiaanse Joodse beweging
 4. Het credo van de Christadelphian
 5. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 6. Divine service (16-10-2013): “The way to salvation/ Die weg na verlossing”
 7. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde
 8. Beter een arme die in oprechtheid wandelt
 9. Wapens van onze oorlogsvoering
 10. Belangrijkheid van Gods Naam
 11. Ontstaan en complexiteit in de natuur verwijzend naar Bijzondere Oorzaak
 12. De zoeker naar God en wereldse schatten
 13. Kan men God zoeken en ervaren
 14. De Schepper God wil gevonden worden
 15. Als je beseft dat God bestaat
 16. Hang Jehovah aan en blijf aan Hem kleven

Verder aanverwant

 1. Christelijk geloof
 2. Jammer dat je gelooft…
 3. Een aanraking en een afscheid – voorlopig
 4. In God geloven
 5. Geloof in God
 6. 7 redenen waarom christenen het geloof verlaten
Advertentie

6 gedachten over “Het belangrijkste punt om een jeshuaïst te zijn

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.