Een huis bouwen voor God

Zouden wij niet graag vandaag in onze wereld ook huizen van en voor God vinden? Dezer dagen vinden wij daar waar er huizen voor God staan, die sjoels, synagogen of Huizen van samenkomst in gevaar. Regelmatig worden de deuren beklad en andere schade aangericht.

Niet enkel in Antwerpen en Paris worden Joden geviseerd en regelmatig aangevallen op straat. In de voorbije vijf jaar zijn om die reden al heel wat Joden uit Frankrijk en België naar Israël gevlucht. Zij verkozen daar te gaan wonen omdat het daar minder onveilig lijkt te zijn, volgens hen, dan hier. Alsook kunnen zij daar vrij op veel plaatsen Huizen van God vinden.

Hier in België zijn wij erg beperkt.

De Mishkan of Tabernakel. Illustratie uit de Holman-Bijbel, 1890.

Nochtans hoeven wij niet zo hard te vrezen en moeten wij eigenlijk de woorden van Psalm 55 ons hart laten vullen. In het verre verleden heeft de Elohim toezicht gehouden op de bouw van een fysieke המשכן Mishkan of tabernakel in de woestijn. Het Volk van God kreeg duidelijke instructies hoe een Huis voor God te bouwen.

Men kan zich de vraag stellen of heden ook nog volgens die opgegeven meetkundige waarden aan een constructie voor een mikdash voor God moet voldaan worden. Of kan men stellen dat men in eender welk bouwsel God kan uitnodigen om een verering van Hem bij te wonen? Mag  men stellen dat de tijden zodanig verandert zijn dat de Elohim nu eerder uitziet naar een geestelijke tempel of een spirituele Plaats voor God?

Ik dank dat wij in een wereldbestel zijn beland waar wij mogen uitkijken naar een geestelijke tempel waar het de vergaderingen van gelovigen is die de tempel of het Huis van God uit maakt.

Dat zou een prachtig vooruitzicht voor de ware gelovigen kunnen betekenen. Als wij Jeshua’s woorden ter harte nemen, mogen wij ook onze lessen trekken uit die woorden die toentertijd zo velen deden lachen, omdat Jeshua beweerde de tempel in drie dagen te kunnen opbouwen, terwijl er zo vele jaren was aan gewerkt. Natuurlijke sprak hij niet over een wezenlijke fysieke tempel, van stenen, maar een spirituele tempel. Uiteindelijk presenteerde Jeshua zichzelf als tempel. Zijn lichaam zou niet enkel dat fysieke lichaam zijn, maar een spiritueel lichaam waar vele mensen van deelgenoot konden worden. Als onderdeel van dat Lichaam van Christus kunnen nu meerdere mensen zich verenigen en gemeenschappen of organen vormen in dat “Lichaam“.

Als gelovigen in één God moeten wij elkaar weten te vinden en moeten wij niet verlegen zijn om met elkaar contact te nemen en in contact te blijven. elkaar gevonden hebbend moeten wij er toe over gaan om samen te komen om éénheid te vormen en in éénheid God samen te dienen.

Geschapen in de beeltenis van God, voortgekomen uit één en hetzelfde echtpaar hun nageslacht, zijn wij allen verbonden met elkaar en moeten wij, ook al zijn wij uit elkaar gegroeid terug tot eenheid groeien. Voor de allerhoogste is die verwantschap belangrijk en heeft Hij tekenen en opdrachten gegeven om dat “zaad” in verbintenis met Hem te laten staan. Op regelmatige tijdstippen heeft Hij Zijn Verbondsteken gegeven. Zijn Woord is Heilig en zo ook Zijn Verbond met Zijn Volk. Het is een betrouwbaar Woord dat wij moeten koesteren en ons moet samenbrengen. Door te beseffen wat zulk een Verbond van God inhoudt en dat ook te willen dragen, moeten wij ons er nog meer bewust van zijn van de belangrijkheid onder dat Verbond samen te komen.

Ook al ondervinden wij veel haat tegenover onze gemeenschap en blijven wij best zo veel mogelijk in de schaduw, moeten wij wel opletten dat wij ons niet willen onzichtbaar maken. Doch moeten wij beseffen dat wij het niet moeten gaan zoeken en niet moeten gaan uitdagen. Indien wij bijeen willen komen en een plaats vinden waar wij samen één met God kunnen zijn, hoeft dat niet een opzichtig bouwsel te zijn.

Wij weten wel dat de Katholieken en vele Protestanten opzichtige kerkgebouwen hebben. Dezer dagen lopen die wel leeg en zijn er al vele van die gebouwen omgevormd tot bibliotheken, restaurants, gemeenschapshuizen maar zelfs ook tot disco’s (niet echt een bestemming van wat vroeger zogezegd een huis van God was).

File:EsnogaAmsterdam.jpg
Esnoga synagoge in Amsterdam

Ook een niet opvallende plek, een gewoon rijhuis, of zelfs in een appartementenblok kan er een plaats voor God gemaakt worden. In eender welk respectabel gebouw moet het  mogelijk zijn om samen te komen in naam van God. Het zijn de mensen die samen komen die hun één zijn met God moeten vertonen door hun getuigenis en door hun bereidheid om enkel Die Ene Ware God te dienen. aldus is het dan wel belangrijk dat het een plaats is waar niets aanstootgevend is in de ogen van onze Goddelijke Schepper. Beseffend dat God niet wil dat er beeltenissen van Hem of andere goden worden vertoond, moeten wij er op toe zien dat die plaats die wij willen gebruiken voor een eredienst dan ook niet zulke beelden, schilderijen of glasramen bevat die tegen de Wil van God indruisen. Dat maakt dat wij natuurlijk niet zo maar in een Katholieke Kerk zouden kunnen samen komen bijvoorbeeld. De plek moet namelijk zuiver zijn voor God. Het moet een gewijde of apart geplaatste (heilige) plek zijn.

Op dat vlak is een gewoon burgerhuis of een herenhuis wel een goede plek, omdat het woonplaatsen voor mensen zijn en waar mensen wonen wil God ook wonen. Indien de mensen daar bereid zijn om God te verwelkomen is Hij bereid om zich bij hen te voegen. God wil daar komen waar mensen Hem vragen om er te zijn. En dat is wat ons moet drijven als wij op zoek zijn naar een huis voor God. Het moet een plaats zijn waar wij ons thuis kunnen voelen en waar wij anderen ook welkom kunnen heten in de naam van God.

Indien de ruimte meerdere plaatsen bevat is dat praktisch om een studie en een gebedsruimte te hebben. Indien er kookgelegenheid is verschaft dat de gelegenheid om rond de diensten de gemeenschapszin te versterken door de sociale contacten en het samen eten, drinken en keuvelen. Dat vergroot de kansen tot het één voelen en tot het één gemeenschap vormen.

De Ěl die van oudsher op Zijn troon zit kijkt naar deze aarde en het is op Zijn mishpat, Zijn welwillendheid en goedertierenheid dat wij moeten rekenen. Zijn clemente houding moet ons ook een zachte en vriendelijke houding doen aannemen tegenover die mensen die rondom ons. Vrees en beving moet er niet zozeer zijn voor hen wel voorzichtigheid. Daarmee is een gewone woonst of een appartement in een woonblok niet zo opvallend. Bij een appartement moeten wij wel erg opletten dat de bijeenkomsten in zulk een blok niemand kunnen storen.

Terwijl wij onze zorg op God werpen moeten wij ook vertrouwen dat Hij het beste zal voor hebben met hen die samen willen komen om Hem te dienen. Hem moeten wij vertrouwen en geloven dat Hij ook dat zal ter beschikking stellen wat nodig is en wanneer nodig is.

Zoals koning David God vertrouwde moeten wij ook alle vertrouwen in Hem stellen. Er voor zorgen dat wij niemand tegen de borst stoten of uitdagen, mogen wij ons echter niet zodanig wegstoppen dat wij elk in onze eigen cocon gaan leven. Wij moeten uitkijken naar mogelijkheden om samen gemeenschap te vormen en samen dienst voor God te verrichten.

Zulk een ruimte voor samenkomsten vinden is niet altijd zo makkelijk en vraagt ook (maar niet altijd) financiële middelen. Maar wij moeten beseffen dat elk van ons die een woonst heeft ook de mogelijkheid heeft om een deel van zijn woonst nu en dan ter beschikking te stellen van de andere gelovigen, zodat in dat huis, in de woonkamer bijvoorbeeld vergaderd kan worden en God geloofd kan worden in éénheid van gemeenschap.

++

Aansluitende lectuur

 1. Het Tabernakel
 2. Het scheuren van het voorhangsel
 3. Een huis voor God
 4. De Pracht van een eigen ruimte
 5. De nacht is ver gevorderd 15 Studie 3 Lessen uit het verleden 4 Opstand van 66
 6. Gods vergeten Woord 21 #1 Pelgrims onderweg
 7. Een gezin wordt niet zo maar sterk
 8. Messiaans, Joods of Christen
 9. Verzamelen of Bijeenkomen
 10. Verzamelen, bijeenkomen, samenkomen, vergaderen
 11. Een samenkomst of meeting
 12. Vergadering – Meeting
 13. Omtrent bijeenkomen en vergaderen
 14. Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente
 15. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 16. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 17. Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 18. Verzoening en Broederschap 5 Messias en hoeksteen
 19. Verzoening en Broederschap 6 Geestelijk tabernakel
 20. Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn
 21. Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten
 22. Gods vergeten Woord 19 Het Lichaam van Christus 1 Inleiding
 23. Gods vergeten Woord 19 Het Lichaam van Christus 2 Gezamenlijkheid
 24. Gods vergeten Woord 19 Het Lichaam van Christus 3 Gezamenlijke dienst
 25. De ecclesia als lichaam van Christus
 26. De Ekklesia #1 De uitgeroepenen
 27. Wereld waarheen #1 Terug naar Egypte
 28. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning
 29. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 30. De voordelen van een kleine gemeenschap of een huiskerk
 31. Samen komen in huizen
 32. De Kerk als realiteitsspel
 33. Laat ons samen komen
Advertentie

17 gedachten over “Een huis bouwen voor God

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.